NRK Meny
Normal

Slik skal Widvey få Film-Norge på rett kjøl

Refusjonsordning for filmproduksjoner, mindre byråkrati og styrking av de regionale filmsentrene: Dette er hovedtrekkene i Filmmeldingen kulturministeren presenterte fredag.

Thorhild Widvey

KLAR MELDING: Kulturminister Thorhild Widvey presenterte fredag regjeringens filmmelding på Filmens hus i Oslo. Hovedtrekkene er styrket regional filmproduksjon og enklere tilskuddssystem.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I dag la kulturminister Thorhild Widvey frem den for mange etterlengtede Filmmeldingen. Her skisserer regjeringen hovedtrekkene i sin filmpolitikk.

På forhånd var det kjent at regjeringen vil innføre en form for insentivordning for filmproduksjon i Norge, og at de ønsket å styrke filmmiljøene utenfor Oslo.

Les: Regjeringen oppretter insentivordning for film

Slik oppsummerte Widvey selv hovedtrekkene i Filmmeldingen da hun fredag inntok talerstolen på Filmens hus i Oslo:

 • Nye filmpolitiske mål
 • Enklere, mer fleksibelt tilskuddssystem
 • Styrking av regional filmproduksjon
 • Helhetlig filmforvaltningspolitikk

Filmprodusenter kan få pengene tilbake

I Filmmeldingen som fredag formiddag ble lagt ut på Kulturdepartementets hjemmesider, fremgår det at regjeringen vil jobbe for å få på plass en insentivordning som skal tre i kraft fra 2016.

– Med sin fantastiske natur og arkitektur, bør Norge være et naturlig land for internasjonale filmproduksjoner, fastslo Widvey.

Hun mente det først og fremst har vært høyt prisnivå og manglende insentivordninger som frem til nå har stått i veien for å produksjoner som «Viking» til Norge.

Dette er hovedtrekkene i regjeringens foreslåtte modell for en insentivordning som skal filmproduksjoner til høykostlandet Norge ved å tilby direkte refusjon av deler av produksjonsutgiftene.

 • Insentivordningen skal gjelde for både nasjonale og internasjonale produksjoner, men tilskudd fra insentivordningen skal ikke kunne kombineres med produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt (NFI). Ordningen kan imidlertid kombineres med før- og etterhåndsstøtte, og med tilskudd fra de regionale filmfondene.
 • Insentivordningen blir refusjonsbasert, med en øvre grense for hvor store utlegg produksjonen kan få refundert.
 • Insentivordningen skal administreres fra Bergen, men legges under NFI.
 • De regionale sentrene skal selv avgjøre hvordan de skal prioritere, organisere og finansiere arbeidet med å legge til rette for og tiltrekke flere film- og serieproduksjoner til sin region.

Widvey varsler at regjeringen vil komme nærmere tilbake på omfanget på insentivordningen, altså hvor mye en enkelt produksjon kan få refundert.

Vil gi regionene mer penger og mer makt

Det var også på forhånd kommet tydelige signaler om at regjeringen ønsker å styrke den regionale filmsatsingen. Filmmeldingen inneholder følgende forslag:

 • Tilskuddene til regionale filmtiltak for barn og unge som i dag ligger hos NFI, skal overføres til de regionale filmsentrene, som skal få større ansvar for barn og unge og talentutvikling.
 • Sentrene skal fortsatt jobbe for å utvikle lokal og regional filmbransje ved å gi tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm.
 • Dagens prøveordning med tilskudd til regionale filmfond foreslås avviklet, og erstattet av en ny ordning med to eller tre større regionale filmfond.
 • Den nasjonale filmkommisjonen, som i dag ligger under NFI, skal avvikles, og oppgavene flyttes til de regionale filmkommisjonærene. Filmkommisjonene skal tilrettelegge for filmproduksjoner i sin region.

Kulturstrøm

 • Bergman-bok gis ut etter ni år

  Biografien om Ingmar Bergman, skrevet av regissørens husholderske Anita Haglöf, gis ut – ni år etter at den opprinnelig planlagte utgivelsen ble stoppet. Boken, kalt «Jag var Ingmar Bergmans hushållerska», kommer i november, melder TT. Da den ble stoppet i 2009, var det fordi boken ble «for personlig» for Haglöf, som var den som valgte å stoppe utgivelsen. Men nå har husholdersken, som jobbet for filmregissøren i åtte år fra 1995, ombestemt seg og gir den ut likevel i Bergmanåret, der man feirer 100-årsjubileet for hans fødsel.

  FILES-SWEDEN-FILM-THEATRE
  Foto: BONNIERS HYLEN / AFP
 • Tons of Rock flytter

  Tons of Rock flytter fra Halden til Oslo. Det melder festivalledelsen i en pressemelding. Festivalen skal nå holdes på Ekebergsletta.