NRK Meny
Normal

Sjekker seksåringers psyke

I Hamar skal førsteklassingers sosiale kompetanse kartlegges. Målet er å fange opp potensielle psykiske problemer - tidlig.

Elever i 1. klasse, arkivbilde
Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

Hør: Sjekker psyken til førsteklassinger

Hamar kommune, som satser på psykisk helse, vil i prøveprosjektet "Vaksinasjon uten sprøyte" kartlegge den sosiale intelligensen til førsteklasseelever i to skoler. Målet er å ta tak i utsatte elever på et tidlig tidspunkt - som en slags vaksine mot psykiske problemer senere i livet.

Gjennom ett år skal hver enkelt elevs sosiale kompetanse kartlegges.

Skeptisk til å bruke tall

Barnepsykolog Magne Raundalen synes initiativet er godt, men er skeptisk til å bruke tall for å vurdere barns psyke.

- Jeg ville heller ønsket en helhetlig vurdering av eleven, sier han.

Psykolog Ty Rivå og klinisk pedagog Hans Stapnes har utviklet prosjektet. De ser ikke på tallene som en karaktersetting.

- Tallet er et verktøy som kan gjøre det lettere for foreldre og lærere å prate åpent om barnets psyke, sier de.

Plasseres på en skala

Selve kartleggingen av barnet skal skje ved at foreldre og ansatte i skolen og på SFO får et skjema.

På dette kan de voksne plassere den enkelte elev på en skala fra en til seks på områdene empati, samarbeid, selvkontroll, selvhevdelse, ansvarlighet og humor/glede

Dette skjemaet kan så hentes opp igjen ved skolens foreldresamtaler, der foreldre og lærere møtes, og brukes som et utgangspunkt for å prate om elevens psykiske helse.

Valgfritt

- Alle foreldre kan velge å ikke være med på prosjektet, og resultatene blir behandlet strengt konfidensielt og makulert etter et år, sier Rivå og Stapnes.

Norgesglasset NRK P1

Kulturstrøm

  • Ingen anklages for Princes død

    – Vi har rett og slett ikke nok bevis for å belaste noen med en forbrytelse knyttet til artisten Prince sin død, sa rettsadvokaten Mark Metz på en pressekonferanse torsdag. Det har tatt to år å etterforske dødsfallet til artisten, melder Reuters.

    Ingen anklages for dødsfallet til artisten Prince
    Foto: David J. Phillip / AP
  • Demonstrasjon mot Svenska Akademien

    Det pågår en større demonstrasjon i gamlebyen i Stockholm, melder Aftonbladet. Det har vært opprør hos Svenske Akademien de siste ukene, der flere ledere har gått av etter avsløringer om seksuelle overgrep og økonomisk mislighold.