Hopp til innhold

Sigvart Dagsland: – Det var kjipt

Sigvart Dagsland hadde planlagt turné denne hausten. Men alt fall bort på grunn av korona. No er fleire artistar og bakmenn spente på om nye støttetiltak kan redde jula.

Sigvart Dagsland - portrett

TAP: Sigvart Dagsland mista store delar av hovudinntekta si i år då han måtte avlyse konsert-turnéen sin i haust.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Fos oss var det eit halvt år som berre falt bort, og alle inntektene stort sett, seier artist Sigvart Dagsland.

I haust skulle han ha reist landet rundt på ein ny turné med 70 konsertar.

Dagsland fortel at 80 % av inntekta hans, og for mange andre artistar, kjem frå nettopp konsertar. No har han ingen.

– Det var kjipt, særleg overfor bandet mitt og teknikarane som var involverte, seier han.

For det er ikkje berre han dette går ut over.

Arrangørar, teknikarar, produsentar, restaurant og hotell er blant dei som kjenner på store ringverknader og økonomiske tap av ei konsertavlysing.

Han meiner regjeringa har brukt lang tid på å forstå kor viktig denne næringa er for mange menneske.

– No har regjeringa byrja å skjøne at vi driv med ei milliardnæring, men føreseielegheit hadde vore veldig ønskeleg, seier han.

Christian Ingebrigtsen med Frelsesarmeens husorkester og vokalensemble

USIKKER JUL: Jan Erik Haglund, dagleg leiar i Skyskraper artist, må snart ta ei avgjerd om dei skal gjennomføre eller avlyse dei planlagde juleturnéane.

Foto: Carina Eide Øyan

Milliardindustri

Han får støtte av Jan Erik Haglund, dagleg leiar i Skyskraper artist, som er management og konsertarrangørar for artistar som Sissel Kyrkjebø og Christian Ingebrigtsen.

Berre julekonsertane til dei profesjonelle artistane sel vanlegvis rundt 800.000 billettar og omset for 150 millionar kroner, ifølgje Haglund.

Til saman går nordmenn vanlegvis på konsert for nærmare 3 milliardar kroner i løpet av eit år.

No håpar også han at myndigheitene byrjar å forstå korleis musikkbransjen er bygd opp.

– Vi er heilt avhengige av å kunne få støtte. Og no snakkar vi ikkje om lønsemd, men om å få det til å gå rundt, altså.

Vil ha dekning for konsertar som vart avlyst

Og regjeringa har innsett at kulturbransjen treng meir hjelp. Frå 1. oktober blir det etablert ei stimuleringsordning, der målet er å skape aktivitet i kulturbransjen.

Denne pakka inneheld 900 millionar, men det er ikkje avklart korleis desse millionane skal bli fordelt ennå.

Sigvart Dagsland har spesielt eitt ønske.

Sigvart Dagsland ved pianoet
Foto: Tom Edvindsen / NRK

– Å få ei dekning for konsertar som var planlagt, men som ikkje vart, og ikkje kunne bli, det hadde vore ein fantastisk ting, seier han.

Han fortel også at dei treng større marginar enn det er no.

– Konsertar krev eit halvt år planlegging minst. Føreseielegheita har mangla.

Gjennomføre eller avlyse?

Også Per-Ole Moen, direktør i Oslo Spektrum, er spent på den nye støtteordninga.

– Vi er veldig glade for at det blir lagt opp ei stimuleringspakke. Samtidig er det viktig at den blir forma ut, slik at den blir treffsikker, og ikkje berre er gunstig for nokon få i bransjen, seier han.

For i Oslo Spektrum har det vore stille sidan mars. Til jul inviterer Kurt Nilsen inn i salen som har plass til 11.000.

Men no er det berre 200 som får kome.

Helt tom spektrum

TOMT: Oslo Spektrum vil nesten vere tom når Kurt Nilsen og andre store artistar skal ha sine julekonsertar.

Foto: NRK

Det fører til store økonomiske tap for alle involverte.

Også Haglund seier han treng tydeleg beskjed kva den nye ordninga inneber – og det raskt.

– Vi kan ikkje vente noko lenger no med å bestemme oss. Skal vi gjennomføre konsertar i haust og til jul, eller er vi nøydde til å kansellere i år?

Kulturstrøm

  • Countrystjernen Loretta Lynn er død

    Loretta Lynn er død, 90 år gammel. I en uttalelse gitt til AP sier Lynns familie at hun døde tirsdag i sitt hjem i Hurricane Mills i Tennessee.

    Obit Loretta Lynn
    Foto: Mark Zaleski / AP