Sigbjørn Johnsen

Finansminister Sigbjørn Johnsen var gjest i Stjerneklart mandag 11. januar.

Sigbjørn Johnsen
Foto: Erlend Aas / Scanpix

HØR: Stjerneklart med Sigbjørn Johnsen

Sigbjørn Johnsen ble født 1. oktober 1950 på Lillehammer som sønn av kommunearbeider Jens Johnsen og hans kone, kjøkkenassistent Arnlaug, født Pettersen. Hans vokste opp på Stavsjø i Ringsaker kommune i Hedmark sammen med foreldrene og to brødre. Han var aktiv idrettsmann som ung, særlig som skiløper.

Da han var 14 år, meldte han seg inn i AUF. Han tok examen artium i 1969, og året etter studentfageksamen. Han fikk jobb som bankkasserer i 1970, men året etter tiltrådte han som undervisningsleder i Hedmark AOF, en stilling han hadde i tre år. Så tok han kveldskurs ved Handelshøyskolen BI i to år, samtidig som han var regnskapsfører i AOF sentralt.

Han startet sin politiske karriere som sekretær i Ringsaker AP i 1973, samtidig som han var styremedlem i Hedmark AP. Han ble valgt som nestleder i AUF i 1975 og var fra 1977 sentralstyremedlem i AUF fram til 1981. I 1973 ble han 1. vararepresentant på Stortinget fra Hedmark, landets yngste, og møtte fast fra 1976 da Odvar Nordli ble statsminister. Ved neste stortingsvalg, i 1977, ble han valgt inn på fast plass og fikk sete i Kommunal- og miljøvernkomitéen. Ved de neste 4 stortingsvalgene ble han gjenvalgt, og arbeidet i Finanskomitéen fra 1981 til han ble utnevnt til finansminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering, høsten 1990.

Som finansminister måtte han lose oss gjennom bankkrisen i 1991, der han reddet flere storbanker ved å opprette Statens Banksikringsfond og Statens Bankinvesteringsfond, blant annet med det resultat at Staten satt igjen med eierskap i flere storbanker. Året etter sto han blant andre bak skatteforliket som bidro til at skattespørsmålet ikke lenger var blant de fremste politiske stridsspørsmål. Selv om han møtte flere mistillitsforslag i Stortinget, men overlevde som minister, ble han en svært folkekjær politiker. Det skyldtes først og fremst hans vinnende vesen, hans folkelighet, hans jordnære stil, hans dialektbruk og lokale tilknytning.

I 1995 vakte det oppsikt at han tok 14 dagers pappapermisjon fra jobben som finansminister da nr.2, Emma Kristine, kom til verden. I 1996 ble han avløst som finansminister av Jens Stoltenberg og i 1997 sluttet han som stortingsrepresentant etter 21 år og ble utnevnt til fylkesmann i Hedmark. Også fra jobben som fylkesmann tok han pappapermisjon i 1997 da yngstemann Jens Aage ble født.

Han har hatt en rekke offentlige verv, blant dem nestleder i Likestillingsrådet 1976-83, formann i styret for Statkorn Holding ASA 1997-2000, leder i styret for Birkebeinerrennet AS 1998-2004, medlem av Styret for Hamar Olympiske anlegg 1999-2003, leder for land- og havbruksselskapet Cermaq fra 2000 og medlem av hovedstyret i Norges Bank 1999-2004. Han har ledet flere sentrale statlige utredninger, som valglovutvalget 1997-2000 og Pensjonskomitéen 2000-02.

I 2005 ga han ut sin memoarbok, ”Saligheta heme”.

Etter stortingsvalget i 2009 ble han på nytt utnevnt til finansmininster, denne gang med sin forrige etterfølger, Jens Stoltenberg som sjef, i hans andre regjering.

Han bor på et gammelt småbruk i Brumunddal sammen med kona, den danske legen Helle Birgit Laier Johnsen som han har vært gift med i over 20 år. Sammen har de døtrene Ida Marie på 18 og Emma Kristine på 14 og sønnen Jens Aage på 12 år.

Stjerneklart med Sigbjørn Johnsen, NRK P1, mandag 11. januar kl 22.05

Kulturstrøm