Seks av ti gutter: Dataspill er viktig i livet

Nesten 60 prosent av norske gutter sier dataspill er en viktig eller svært viktig del av livet. En av ti har det som sin viktigste hobby, viser ny undersøkelse.

Grand Theft Auto 5

«Grand Theft Auto V» er ett av de mest populære spillene blant norske tenåringsgutter, viser ny undersøkelse.

Foto: Rockstar games

Det er Medietilsynet som har utført undersøkelsen, hvor 500 gutter i alderen 12 til 17 år har svart på sju spørsmål om sine spillevaner.

– Det er fra før av godt kjent at tilnærmet alle barn og unge, spesielt blant gutter, spiller dataspill. Det er spesielt interessant at over halvparten av gutter i alderen 12 til 17 år mener at spill er en viktig del av hverdagen deres, og totalt én av ti anser det som sin viktigste hobby, sier Khalid Azam, ansvarlig for undersøkelsen hos Medietilsynet.

Guttene oppgir konkurranse, utfordringer og det sosiale som de viktigste grunnene til hvorfor de spiller.

– I tillegg ser vi at det å spille og snakke sammen med venner er en sterk motivasjon blant ungdommen. Spill fungerer med andre ord også som et sosialt medium for gutter, sier Azam.

Hvor viktig er spill for deg?

Svar

Andel

Viktig del - «Det er en av mine hobbyer»

44,2 prosent

Verken viktig eller uviktig - «Sånn helt midt på treet»

26,3 prosent

Litt uviktig - «Greit når jeg kjeder meg, men bryr meg ikke noe særlig»

13,9 prosent

Svært viktig - «Det er min viktigste hobby»

12,4 prosent

Uviktig - «Bryr meg ikke om det»

2,8 prosent

Jeg spiller ikke

0,8 prosent

Kilde: Medietilsynets undersøkelse utført av Ipsos MMI oktober-november 2013.

«Minecraft» og «GTA» mest populært

Ser man på hvilke titler guttene spiller mest, er de yngste opptatt av å utvikle spillfigurer.

De eldre i undersøkelsen ønsker i større grad spill satt i verdener hvor fortellingen står i fokus.

Khalid Azam

Khalid Azam er rådgiver i Medietilsynet og ansvarlig for undersøkelsen.

Foto: Medietilsynet

Byggespillet «Minecraft» er det mest populære spillet blant gutter mellom 12 og 14 år, mens det mye omtalte spillet «Grand Theft Auto V» topper listen til dem mellom 15 og 17.

– Det mest overraskende er nok at valg av spilltitler er ganske likt på tvers av alder og spilletid. Selv om interessen og tidsbruken varierer, ser det ut til at man uavhengig deltar i den samme overordnede spillkulturen, sier Azam.

Hver tredje spiller over to timer daglig

Nesten en av tre av de spurte – 32,3 prosent – sier at de spiller mellom to og fire timer per dag. 26,3 spiller mellom en og to timer.

– Spilling i 2014 er sammenvevd med flere andre sosiale og nettbaserte aktiviteter, uten tydelig start og slutt. Derfor er det veldig vanskelig å måle tidsbruk nøyaktig. Likevel er resultatene av undersøkelsen i tråd med den økende tidsbruken foran skjerm i samfunnet forøvrig, sier Azam.

En av ti av de spurte sier at de har følt at de har vært nødt til å spille, og at det har gitt dem problemer på skolen, i familien og med venner.

Er det grunn til å være bekymret for norske gutters spillevaner basert på funnene i denne undersøkelsen, Khalid Azam?

– Forhåpentlig vil ikke disse tallene lede til mer bekymring, men heller gi voksne økt forståelse for at hobbyen betyr mye for ungdommen. Det er svært viktig med klare regler for spilling i hjemmet. Vi håper dette kan bidra til å styrke dialogen rundt grensesetting framfor å skape mer bekymring og konflikt, sier rådgiveren i Medietilsynet.

Topp fem onlinespill (de siste tre månedene)

Alderssegment og tittel

Andel i prosent

Topp fem 12-14 år

Minecraft (byggespill)

20

FIFA (fotballspill)

15

Grand Theft Auto V (actionspill)

8

League of Legends (taktisk lagarbeid)

7

Call of Duty (skytespill)

5

Topp fem 15-17 år

 

Grand Theft Auto V

17

FIFA

15

League of Legends

11

Call of Duty

5

Minecraft

5

Husker ikke/vet ikke eller spill ikke oppgitt: 24 prosent. Kun 2 prosent opplyser at de ikke spiller online.

LES OGSÅ:

Kulturstrøm