- Sannheten har en pris i Russland

Filmen ”Rebellion: the Litvinenko Case” handler om hva som skjer med russere som går mot myndighetene i landet. De risikerer livet.

Andrei Nekrasov

Regissør Andrei Nekrasov var til stede på Kortfilmfestivalen Grimstad i helgen.

Foto: Merete Haseth

Tidligere president Vladimir Putin og det russiske regimet får flengende kritikk i den rystende dokumentarfilmen som ble vist under kortfilmfestivalen i Grimstad i helgen.

Maktmisbruk

- Sannheten har en pris i et samfunn som Russland, og det er historien om Alexander Litvinenko. Det var hele tiden tydelig for meg at han var helten i dette dramaet, sier Andrei Nekrasov, som selv var til stede på kortfilmfestivalen i helgen.

Filmen setter giftmordet på den tidligere KGB-agenten Alexander Litvinenko i London 2006 i sammenheng med en rekke andre lysskye hendelser, og gir et uhyggelig bilde av maktmisbruk i Putins Russland.

- Problemet er ikke Putin alene, men den økonomiske eliten. De utgjør én prosent av den russiske befolkningen og har ingen empati med sine egne landsmenn. De er villige til hva som helst for å beholde makten, mener Nekrasov.

Se utdrag av filmen på YouTube

Alexander Litvinenko ble drept med gift i London i 2006. Han tok en kopp te med to foretningsmenn, Lugavoj og Kovtun. Ingen etterforskning har fått klarhet i hvem de handlet på oppdrag fra. Nekrasovs film setter mordet i sammenheng med kriminalitet og korrupsjon som kan spores helt til topps.

- Imponerende mot

På nært hold i filmen møter vi også journalisten Anna Politovskaja, som senere ble drept i sin egen trappeoppgang. Vi møter også flere andre som har forsøkt å avsløre et Russland som er råttent fra toppen av. Truls Lie, filmkritiker i avisen Le Monde Diplomatique, er imponert over folk som Alexander Litvinenko.

- Det at han gikk ut med saken har imponert meg veldig. Jeg synes noe av det sterkeste i filmen er at det finnes noen som har mot å prøve å avsløre et uhyrlig apparat som dette. Men han ble altså drept, sier Lie.

Andrej Nekrasov er fra St. Petersburg men bor nå i London. Det betyr mye for Kortfilmfestivalen i Grimstad å kunne vise både denne og hans forrige film ”Disbelief”.

- Dette er to filmer som beskriver et Russland som vi sjelden får presentert. Det er veldig viktig at også dette perspektivet kommer frem, sier Kjetil Magnussen i Kortfilmfestivalen i Grimstad og Oslo Dokumentarkino.

”Disbelief” handler om en eksplosjon i en boligblokk i Moskva i 1999. I ”Rebellion: the Litvinenko Case” trekkes linjen mellom denne hendelsen og mordet på Litvinenko.

Kulturstrøm

  • Tysk tuntre til Nasjonalmuseet

    Store eiketrær er ikke til salgs i Norge. Derfor er en 65 år gammel eik fraktet med trailer og båt fra Tyskland. Nå skal det 11 meter høye treet slå røtter i spesialblandet jord foran det nye Nasjonalmuseet som åpner neste år. Idéen er at det skal gi skygge om sommeren og være en levende skulptur om vinteren, skriver Statsbygg.

    Tysk tuntre foran Nasjonalmuseet
    Foto: Statsbygg