NRK Meny
Normal

Sanksjoner mot politisk TV-reklame

TV-kanalene som viste Høyres TV-reklame tidligere i år, kan vente seg sanksjoner fra Medietilsynet.

Politisk TV-reklame

I mars gjorde kulturminister Trond Giske det klart at det fortsatt skal være forbudt med politisk TV-reklame på norske TV-skjermer.

Likevel valgte blant annet Høyre å trosse forbudet, og sendte 12. mars en reklamefilm på en rekke TV-kanaler.

LES: Høyre først ut med tv-reklame

Først nå konkluderer Medietilsynet i en foreløpig vurdering at visningen av Høyres reklame er i strid med kringkastingsloven.

En reklamefilm for Pensjonistpartiet som ble sendt på TV Aftenbladet i samme periode er derimot ikke i strid med loven, slår tilsynet fast.

LES: Overlater ansvaret til Medietilsynet

Dom fra Strasbourg

Striden om politisk TV-reklame tok seg opp i mars, da regjeringen valgte å ikke anke en dom fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) som slo fast at Norge ikke kan forby politisk TV-reklame.

Giske valgte å opprettholde et forbud, og heller å endre NRK-plakaten for å tilfredstille kravet fra EMD om å la små partier få redaksjonell omtale på fjernsyn i valgkampen.

LES: Politisk reklame fortsatt forbudt

Nettopp størrelsen på partiet er bakgrunnen for at Medietilsynet nå konkluderer med at visningen av Høyres TV-reklame er i strid med gjeldende lovgivning. EMD begrunnet nemlig sin kjennelse med at TV-reklame er den eneste måten et parti som Pensjonistpartiet kan slippe til i fjernsyn på, og Medietilsynet mener at dette ikke gjelder Høyre.

HØR: Direktør Tom Thoresen i Medietilsynet til Alltid Nyheter

Nettopp derfor mener tilsynet at deres konklusjon ikke er et brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10 om ytringsfrihet. I en uttalelse sier Medietilsynet at de føler seg trygge på at deres foreløpige konklusjon er fattet på et forsvarlig juridisk grunnlag.

Får advarsel

Både ANTV, BTV, fvntv, Hålogaland TV, TV Aftenbladet, TV Aust-Agder, TV-Budstikka, TV Follo, TV Haugaland, TV Helgeland, TV Romerike, TV Sunnmøre, TV Telemark, TKTV og VF24 sendte alle Høyres TV-reklame, og vil derfor få en advarsel av tilsynet. Kanalene får frist til 20. mai til å uttale seg.