Roman som underhaldar og provoserer

Lena Andersson set ting solid på spissen når ho losar lesarane gjennom nyare svensk historie frå framveksten av det sosialdemokratiske «folkhemmet» og fram til vår tids identitetskampar i romanen «Datteren», skriv NRKs litteraturkritikar.

Kulturstrøm