Riksrevisjonen skal undersøke Norsk filminstitutt

Riksrevisjonen har bestemt seg for å gå Norsk filminstitutt etter i sømmene, og starter forarbeidet innen kort tid.

Per-Kristian Foss byline

GRANSKER: Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Norsk filminstitutt.

Foto: Riksrevisjonen

Riksrevisjonen vil gjennomføre det som kalles forvaltningsrevisjon i Norsk filminstitutt, ifølge Therese Johnsen, ekspedisjonsjef i avdeling for forvaltningskontroll og selskapskontroll.

Norsk filminstitutt blir i år tildelt rundt 600 millioner kroner fra Kulturdepartementet. Pengene brukes på norsk filmbransje, og utenlandske filmprodusenter som vil lage film i Norge.

Riksrevisjonen starter arbeidet med en foranalyse om kort tid, og skal vurdere igjen i september om det blir utført en hovedanalyse.

Ønsker ikke si hvorfor

Petter Gottschalk, som er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI, sier at dette er alvorlig for Norsk filminstitutt (NFI).

Dette er fordi mistanker rettes mot dem. Ellers ville ikke dette blitt satt i gang. Dette er målrettet, det er ikke en generell gjennomgang av virksomheten. Det er for å få svar på konkrete spørsmål, og det er akkurat det samme som en gransking, sier Gottschalk.

Petter Gottschalk

– ALVORLIG FOR NFI: Professor Petter Gottschalk ved BI.

Foto: Nicolas Tourrenc

Riksrevisjon velger hvert år ut noen deler av statens virksomheter de ser ekstra på. NRK har ikke fått vite hva som er grunnen til granskingen av NFI.

Undersøkelsen av NFI er underlagt utsatt offentlighet inntil eventuell rapportering til Stortinget. Det betyr at resultatene er hemmelig inntil det foreligger noe som er verdt å rapportere til Stortinget om.

– De har mistanke om noe

Professor Petter Gottschalk sier det er vanlig at det er tips fra folk, mediesaker og egne undersøkelser som er bakgrunnen for hvilke av statens virksomheter som blir valgt ut til forvaltningsrevisjon.

– Riksrevisjonen gjør ikke dette på måfå. Dette betyr at de har mistanke om noe. At det er noen som har varslet om noe, eller at det har dukket opp noe i media, sier Gottschalk.

– Hva kan det være?

– Det er jo typisk misligheter. Enten at penger har vært gitt til formål det ikke skulle vært gitt til, eller at de ikke har kontrollert bruken av pengene til de formålene de gir til. Det kan være så mangt.

– Vi har ingenting å skjule.

Direktør i Norsk filminstitutt Sindre Guldvog er kjent med at de får Riksrevisjonen på besøk, men han vet ikke hva som er bakgrunnen for at de har valgt å gå inn i NFI nå, eller hvilken del av virksomheten de skal gå inn i.

Sindre Guldvog

INGENTING Å SKJULE: Direktør i NFI Sindre Guldog

Foto: Norsk Filminstitutt

– Etter det jeg vet så har vi ingenting å skjule så jeg har ikke noen spesiell frykt rundt dette, sier han til NRK.

Han sier at NFI har hatt helt blanke revisjonsberetninger og at Riksrevisjonen ikke har hatt noen kommentarer til regnskapene eller driften de siste årene.

– Vi vil svare på de ting som de lurer på og tilrettelegge for at de skal kunne gjøre jobben sin. Vi har ikke noen skjult agenda i så henseende. Så de er selvsagt velkommen til å se igjennom.

Kulturstrøm

  • «Ja, vi elsker» blir nasjonalsong

    Onsdag gjer Stortinget vedtak om å lovfeste at «Ja, vi elsker» er Noregs nasjonalsong. Det er venta at forslaget blir samrøystes vedteke. Noreg, Storbritannia og Sverige er dei einaste landa i verda som ikkje har ein lovfesta nasjonalsong.

  • «Notre-Dame» mest populære søk

    «Notre-Dame», «Vy» og «Hva er en sjaman» er blant dei mest populære norske Google-søka i år. Det viser statistikk frå Google. Oversikta baserer seg på kva søkeord som har auka mest frå 2018.

  • Cosby fekk avslått ankesak

    Bill Cosby nådde ikkje fram i forsøket på å få gjort om dommen han sonar for seksuelle overgrep. Ankedomstolen i Pennsylvania avviste tysdag alle dei åtte ankepunkta hans. Ein talsmann for Cosby seier dei vurderer å anke til USAs høgsterett.