Regjeringen kan ikke si opp Sørbråten-avtale

Naboer står klare til å gå til rettssak for å stanse det planlagte 22.juli-minnesmerket på Sørbråten. Men statens 50 år lange leiekontrakt kan bli vanskelig å komme ut av.

Regjeringen vil unngå en opprivende rettssak og tilbyr å forkaste minnesmerket på Sørbråten. Men nekter omkamp om plasseringen.

KAN BLI VRAKET: Jonas Dahlbergs «Memory Wound» kan bli ofret for å komme naboene i møte. Men leiekontrakten på Sørbråten kan bli vanskeligere å komme seg ut av, mener jussprofessor Sverre Blandhol.

– Statsbygg kan ikke uten videre komme seg ut av denne kontrakten, fastslår jussprofessor Sverre Blandhol ved UiO.

Han har sett på avtalen Statsbygg har undertegnet med grunneieren på Sørbråten, hvor det ene av to nasjonale minnesteder for 22. juli-hendelsene skal oppføres.

Av den fremgår det at Statsbygg har inngått en leieavtale i 50 år uten mulighet for oppsigelse.

Ingen klausul om oppsigelse

Statsbygg har siden 2013 betalt grunneieren 22.500 kroner i måneden for å leie odden på Sørbråten og området rundt.

Etter planen skulle minnestedet stått ferdig til femårsmarkeringen for 22. juli-angrepene i sommer. Men prosessen har blitt kraftig forsinket av protester fra naboer, som har gått til sak for å få minnestedet stanset.

Forrige uke kom det frem at regjeringen har åpnet for å droppe Jonas Dahlbergs omstridte minnested «Memory Wound» i et forsøk på å komme naboene i møte.

Men å endre plasseringen kan bli vanskeligere. Ifølge Blandhol er det nemlig ingen klausuler i kontrakten som åpner for å si opp avtalen.

– I utgangspunktet har Statsbygg inngått en tidsbegrenset leiekontrakt som varer i 50 år. Det er ikke sagt noe alminnelig om oppsigelse i kontrakten, så da er de bundet av avtalen med grunneier.

Kontrakten har en bestemmelse om oppsigelse, men ifølge Blandhol er det et tolkningsspørsmål om denne gjelder først etter at den opprinnelige leieperioden på 50 år er utløpt.

Blandhol forklarer at det kan være mulig å endre kontrakter når uventede forhold oppstår, men at det etter alt å dømme da vil være Statsbygg som må dekke tapet.

– Hvis man ønsker å gjøre noe annet, bør man gå i dialog med grunneier og finne en løsning.

Ikke aktuelt med omkamp

I en e-post til NRK gjentar kommunal- og moderniseringsmininster Jan Tore Sanner at det ikke er aktuelt med noen omkamp om plasseringen på Sørbråten.

– Kontrakten med grunneier på Sørbråten har ikke vært en del av vår vurdering. Vi ønsker å få på plass et nasjonalt minnested der vi kan samles for å sørge og savne de som gikk bort. Det er ikke aktuelt å åpne for omkamp på plassering av minnestedet, det vil kunne føre til nye årelange prosesser.

Sanner skriver at tilbudet til forlik med naboene, der regjeringen åpner for å velge et annet verk enn Dahlbergs, står ved lag.

– Vi har gitt et forlikstilbud der alle berørte involveres i beslutningsprosessen for å finne fram til et annet minnesmerke enn «Memory Wound». Tilbudet står ved lag, vi ønsker ikke en opprivende rettsak.

Kulturstrøm

  • Avis må trykke Meghan-notis

    Den britiske avisa Mail on Sunday må trykke en notis på forsiden om at Meghan Markle vant sitt søksmål mot avis-konsernet. Avisa er dømt for å ha krenket privatlivet og opphavsretten til hertuginnen da de trykket et brev til hennes far.

  • Mener utbytte er «umusikalsk»

    Kunstnerorganisasjonen Creo etterlyser utbyttebegrensninger for arrangører som mottar koronastøtte. Fem arrangører delte ut til sammen 21 millioner kroner i utbytte i fjor til sine eiere, samtidig som de mottok nesten 50 millioner kroner i støtte fra Staten. Det skriver Klassekampen.