NRK Meny
Normal

Rapport: Justis­departementet somler mest med innsyn

Justisdepartementet er verst i klassen når det kommer til å gjøre dokumenter tilgjengelige for innsyn, ifølge en ny rapport fra Pressens offentlighetsutvalg. Departementene undergraver offentlighetsloven, mener utvalgsleder.

Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

VERSTING: Justis- og beredskapsdepartementet bruker i snitt 39,4 dager på å gjøre et dokument tilgjengelig for innsyn, viser en ny rapport fra Pressens offentlighetsutvalg. Her Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen (tv) og den nye justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

– Alle er for åpenhet i festtaler, men når det rammer dem selv, håndterer de det på en annen måte, sier Siri Gedde-Dahl, leder i Pressens offentlighetsutvalg.

Offentlighetsloven gir alle rett til innsyn i dokumenter som sendes til og fra offentlige etater og virksomheter.

Siden 2010 har alle kunnet søke i dokumentjournalene til departementer, direktorater og statlige virksomheter via Offentlig elektronisk postjournal, og derfra søke om innsyn i enkeltdokumenter.

Men ikke alle er like flinke til å gjøre dokumentene tilgjengelige for søk, viser en ny rapport utarbeidet av Pressens offentlighetsutvalg.

Justisdepartementet verst i klassen

Siri Gedde-Dahl - profilbilde mot hvit bakgrunn

KRITISK: Flere departementer fremstår som de undergraver offentlighetsloven med overlegg, mener Siri Gedde-Dahl, som leder Pressens offentlighetsutvalg.

Foto: Signe Dons

Loven sier at offentlige virksomheter fortløpende skal journalføre dokumenter og gjøre journalene tilgjengelige for søk.

Rapporten går gjennom departementenes journalføring og har undersøkt hvor lang tid det tar fra et dokumentet blir registrert, og til det dukker opp i OEP.

Verst i klassen er Justis- og beredskapsdepartementet, som i snitt bruker 39,4 virkedager fra et dokument blir sendt eller mottatt, og til det er journalført og søkbart i OEP.

I snitt bruker departementene 17,5 virkedager.

– Man undergraver offentlighetslovens intensjoner ved å publisere dokumenter så sent. Dette gjelder ikke alle departementer, men noen gjør det, og enkelte trolig bevisst, sier utvalgsleder Siri Gedde-Dahl.

Hun mener lovverket må bli tydeligere på hvor lang behandlingstid som er akseptabel, og ønsker seg sanksjoner mot de groveste synderne.

Mener departementer somler med overlegg

Tor Saglie

SELVKRITISK: Departementsråd Tor Saglie medgir at behandlingstiden har vært for lang.

Foto: NAV

– Ting tyder på at det har vært en villet utvikling å sitte på dokumenter lenge før de publiseres, slik at de skal kunne få jobbe i fred, sier Gedde-Dahl.

Rapporten viser blant annet til et dokument fra juni 2014, der Justisdepartementet tilsynelatende oppfordrer Politidirektoratet til å trenere registrering og journalføring.

«JD understreker at det er viktig at det etableres rutiner som sikrer at departement og
etat kan kommunisere i en innledende fase i saker uten at det blir kjent utad.»

Tar selvkritikk

– Ordlyden i referatet er uheldig, og ikke i tråd med departementets retningslinjer. Det er ikke vår måte å håndtere saker på, sier departementsråd Tor Saglie i Justis- og beredskapsdepartementet.

Departementets toppbyråkrat innrømmer at tiden fra et dokument blir regisrert og til det blir tilgjengelig i OEP har vært altfor lang.

– Derfor har vi nå gjennomført en rekke tiltak. Tiden har kommet ned, men vi er fortsatt ikke fornøyd, sier Saglie.

Han nekter for at departementet bevisst har somlet med å offentliggjøre journaler.

– Det er i alle fall ikke intensjonen. Vi ønsker å praktisere åpenhet, og er forpliktet til det gjennom lovverket. Dette er nok for dårlige rutiner og ressursbruk, sier Saglie.

Flere kulturnyheter