NRK Meny
Normal

Picassos arvinger er skuffet over norske myndigheter

– Vi forstår ikke denne oppførselen og er virkelig bekymret, sier Picassos arvinger om myndighetenes avgjørelse om å rive Y-blokka og fjerne Picassos kunst fra Regjeringskvartalet.

Y-blokka

FJERNES: Picassos arvinger er ikke fornøyd med at norske myndigheter har bestemt seg for å rive Y-blokka uten å kontakte dem. Den ene veggen i Y-blokka er utsmykket med verket «Fiskerne» av Carl Nesjar og sandblåst direkte på veggen etter skisser av Pablo Picasso.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Den Picasso-utsmykkede Y-blokka i Regjeringskvartalet skal rives. Dermed må man også finne andre løsninger for flere kunstverk av Pablo Picasso som er sandblåst direkte inn på veggene.

Myndighetene har sagt at Picassos kunst vil bli tatt vare på, men Picassos arvinger er meget bekymret for avgjørelsen som er tatt uten at de er blitt kontaktet.

– Vi har forstått at myndighetene ikke vil ødelegge verkene av Picasso, men dette er likevel ikke måten å gå frem på. Dette må gjøres i riktig rekkefølge og her snakker vi om å kontakte familien til Pablo Picasso først, sier Claudia Andrieu i Administration Picasso, som forvalter rettighetene til Picassos arvinger. Hun fortsetter:

– Norske myndigheter har aldri kontaktet oss. De har verken tatt en telefon eller på andre måter forsøkt å diskutere dette anliggende med Picassos familie, sier Andrieu og er både skuffet og indignert.

– Moralske rettigheter

Andrieu sier at til tross for det faktum at Picassos familie flere ganger har stått frem i norske medier, så har norske myndigheter ikke tatt seg bryderiet med å kontakte dem slik de burde ha gjort.

– Det har med rettigheter å gjøre, men det har i større grad med et kunstnerlig anliggende å gjøre. Vi må ikke glemme at Picassos arbeider er en skatt for veldig mange mennesker og at det finnes moralske rettigheter som handler om å beskytte kunstnerens verk. Dette skulle norske myndigheter ha tatt i betraktning, sier hun til NRK.

Hun sier at verkene «Fiskerne» og «Måken» ble skapt for akkurat denne bygningen og dette stedet, og at de bør beskyttes.

– Myndighetene kan ikke bare kutte i bygningen og flytte Picassos verker. Dette er absolutt ikke måten man behandler kunst på, sier hun.

– Vi må prate sammen

Claudia Andrieu mener bestemt at det norske myndigheter nå har planlagt å gjøre med Picassos kunst må diskuteres med Picassos arvinger.

– Før vi bestemmer oss for om vi vil gå til rettslige skritt må vi få norske myndigheter til å forstå hva vi snakker om her. Det første skrittet må være å prate sammen. Vi må vi sette oss rundt et bord og snakke om restriksjoner for kunsten og dessuten relokasjonen. Vi er redde for at kunsten skal bli ødelagt.

Andrieu sier det finnes måter å behandle saken på, men at det må foregå i nært samarbeid med Picassos familie.

Regjeringen bekrefter som tidligere at de ikke har vært i kontakt med Picassos familie.

– Regjeringen ønsker å ta vare på kunsten i Y-blokka. Det har ikke vært dialog med Administration Picasso før regjeringen vedtok å rive Y-blokka. Nå som beslutningen er fattet vil departementet ta kontakt og starte dialogen med rettighetshaverne, sier seniorrådgiver Helge Kvandal i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.