Oslo tingrett: Y-blokka kan rives

Etter flere år med protester og klage har Oslo tingrett avgjort at Y-blokka i regjeringskvartalet kan rives før rettssaken.

Riving av Y-blokka

Statsbygg har satt opp gjerder utenfor Y-blokka i regjeringskvartalet.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Y-blokka er en del av regjeringskvartalet i Oslo. Den har tegninger av den verdenskjente kunstneren Pablo Picasso, som den norske kunstneren Carl Nesjar har risset inn i veggene. Arkitekten er Erling Viksjø, en kjent norsk arkitekt.

I mange år har regjeringen ønsket å rive blokka for å bygge et nytt og moderne regjeringskvartal, men protestene har vært mange og høylytte.

Norsk kulturliv har arrangert demonstrasjoner for å stoppe rivingen fordi de mener at blokka er verneverdig. Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen har varslet søksmål mot staten. For et par uker siden møttes partene i retten for å avgjøre om blokka skal stå til rettssaken er ferdig.

Oslo tingrett har nå avgjort at saksøkerne ikke får medhold. Dermed blir det ikke midlertidig forbud mot å rive blokka inntil hovedforhandlingene har vært oppe i retten, og Statsbygg kan starte rivearbeidet.

Aftenposten omtalte saken først.

– Vi er veldig skuffet

Retten har lagt vekt på tre punkter. De mener at det ikke er sannsynlig at rammetillatelsen og reguleringsplanen er ugyldig. At vedtaket ligger innenfor lovens grenser, og at saksbehandlingen har vært korrekt. Retten har ikke vurdert om det er «fare for opphold».

– Vi er veldig skuffet over kjennelsen, sier saksøkernes advokat Berit Reiss-Andersen til NRK.

Nå skal de gå gjennom kjennelsen og diskutere om de skal anke avgjørelsen eller ikke.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sier i en pressemelding at etter kjennelsen fra tingretten så kan arbeidet med nytt regjeringskvartal fortsette.

– Det er jeg glad for, selv om det betyr at Y-blokken må vike. Det første Statsbygg skal gjøre nå, er å sikre kunsten slik at den kan tas vare på og integreres i det nye regjeringskvartalet, sier Astrup.

En langvarig konflikt

Planene om et nytt regjeringskvartal startet rett etter at Norge ble utsatt for terror 22. juli 2011. På det tidspunktet var planen at Y-blokka skulle fredes. Det manglet bare en signatur på vedtaket. Nå var Y-blokka delvis skadet, men mulig å reparere. Etter flere utredninger og en arkitektkonkurranse falt regjeringen ned på et nytt regjeringskvartal uten Y-blokka.

Regjeringen mener at utredningene er gode nok, og at Y- blokka ikke kan stå av sikkerhetshensyn.

Mange mener det er en feilvurdering. Argumentene fra Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen går på at fredningsprosessen ikke er ferdigbehandlet, at det mangler utredning av et alternativ som innlemmer Y-blokka i et nytt regjeringskvartal og at internasjonale regler er brutt.

Det er ikke bare i Norge protestene har vært sterke. Europa Nostra er paraplyorganisasjonen til europeiske kulturminnevernere. De har satt blokka på listen over verdens syv mest truede kulturminner.

Arvingen etter Picasso ville heller ikke at blokka skulle rives i 2014, men inngikk en avtale med regjeringen om at kunsten skulle tas vare på. Kunsten vil de skjære ned og flytte til vegger i det nye regjeringskvartalet.

Blokka skulle etter planen vært revet i oktober 2019. Ifølge Statsbygg koster forsinkelsene 30–50 millioner kroner pr. måned fra april 2020.

Kulturstrøm

 • Internasjonal pris til Davidsen

  Den norske operasangeren Lise Davidsen har vunnet prisen for beste kvinnelige sanger ved The International Opera Awards, skriver Operawire. Det er første gang 34-åringen fra Stokke vinner denne prisen.

  Lise Davidsen
  Foto: JAMES HOLE / Promo
 • Film- og serieinsentivene øker

  Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke potten i insentivordningen for film- og serieproduksjoner fra 68,6 millioner til 100 millioner kroner.

  Norsk filminstitutt vil lyse ut midlene i en ny søknadsrunde i 2021, opplyser Kulturdepartementet. I fjor ble hele potten gitt til storfilmen «MIssion: Impossible 8» med Tom Cruise i hovedrollen.

  Ordningen refunderer 25 prosent av dokumenterte og godkjente kostnader i Norge. Produksjonen må legge igjen minst fire ganger så mye penger som tilskuddet i Norge.