Oldtidsby funnet i Egypt

Arkeologer i Egypt har avdekket en by og en gravplass fra rundt 5300 før Kristus, opplyser myndighetene i landet. Det er funnet hytter, keramikk og steinredskap som man mener stammer fra år 5316 f. Kr. Det ble også oppdaget 15 store graver. Noen av dem er større enn de kongelige gravene i Abydos, og det tyder på at de ble laget for viktige personer, skriver NTB.

Kulturstrøm