Øker lisensen med 61 kroner – men krever millionkutt i NRK

Regjeringen forslår å øke NRK-lisensen med 61 kroner, kommer det frem av statsbudsjettet. Det er 14 kroner mindre enn NRK selv ønsket.

NRK

Regjeringen foreslår en økning av kringkastingsavgiften.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ytret i NRKs framlegg til nytt budsjett i april et ønske om en økning på 75 kroner. Det ville tilsvare en økning på 2,8 prosent.

Endringen foreslått av regjeringen er en økning på 61 kroner, eller 2,3 prosent for 2019. NRK hadde forslått en årlig lisens på nærmere 3054 kroner. Regjeringens forslag er på 3038,56 kroner etter moms.

– Dette er en anerkjennelse fra regjeringen om at de mener NRKs oppdrag er viktig i det norske samfunnet. Regjeringen signaliserer at de ønsker at vi skal være i stand til å skape norsk innhold og skape samhold i global konkurranse, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til NRK.

– Samtidig betyr en lisensøkning på 61 kroner at våre rammer vokser betydelig mindre enn den generelle lønns- og prisveksten eller i samfunnet. Det betyr at NRK for femte år på rad må effektivisere betydelig, sier Eriksen.

Forslaget fra regjeringen må gjennom budsjettforhandlinger på Stortinget før den nye kringkastingsavgiften blir endelig.

Krever millionkutt fra NRK

Samtidig bemerker regjeringen at en forutsetning for bevilgningen er at NRK fortsetter å kutte i egne driftskostnader – i større grad enn NRK selv ønsket i sitt budsjettframlegg.

«Regjeringens forslag innebærer at kringkastingsavgiften i utgangspunktet økes i tråd med forventet pris- og lønnsvekst tilsvarende 2,5 prosent. NRK forutsettes imidlertid å gjennomføre innsparinger og effektiviseringer som utgjør om lag 27 mill. kroner mer enn det selskapet selv har lagt til grunn», heter det i budsjettforslaget.

– Regjeringen ønsker en effektivisering på rundt 70–80 millioner kroner. Men den globale konkurransen, utviklingen i teknologi og publikums krav om kvalitet gjør at vi har et reelt effektivitetsbehov på rundt 100 millioner kroner. Det betyr at kutt i antall årsverk og andre effektiviseringstiltak må gjennomføres også etter denne lisensøkningen, sier Eriksen.

Usikker på konsekvensene

Kringkastingssjefen sier det ikke er klart hvilke konsekvenser den nye lisensøkningen og kravene om effektivisering vil ha for NRK-budsjettet, som skal vedtas i desember.

– Nå skal vi jobbe ordentlig med budsjettet for NRK fremover. Dette skal vedtas i desember, omtrent samtidig som statsbudsjettet. Hvordan budsjettet vil se ut og konsekvensene av regjeringens budsjettforslag har jeg ikke oversikt over tre kvarter etter offentliggjøring, sier Eriksen.

NRK skrev i sitt lisensbrev til Kulturdepartementet i april at NRK har kuttet rundt 400 årsverk mellom 2013 og 2017:

«I perioden 2013 til 2017 har den generelle lønnsveksten økt med mer enn 11 prosent. I samme periode har lønnskostnaden til NRK økt med 3,4 prosent. Hovedforklaringen er bemanningsreduksjoner på ca. 400 årsverk. Fra 2017 til 2018 forventes reduksjoner på ytterligere ca. 50 årsverk», het det i lisensbrevet.

Kulturstrøm

  • Tysk tuntre til Nasjonalmuseet

    Store eiketrær er ikke til salgs i Norge. Derfor er en 65 år gammel eik fraktet med trailer og båt fra Tyskland. Nå skal det 11 meter høye treet slå røtter i spesialblandet jord foran det nye Nasjonalmuseet som åpner neste år. Idéen er at det skal gi skygge om sommeren og være en levende skulptur om vinteren, skriver Statsbygg.

    Tysk tuntre foran Nasjonalmuseet
    Foto: Statsbygg