Skjev kjønnsfordeling i Kunst-Norge – Oppsiktsvekkende funn, mener Henie Onstad

En undersøkelse som har kartlagt 115.000 kunstverk i norske kunstsamlinger viser at bare 1 av 10 offentlige verk er laget av kvinner.

Tone Hansen

LIKESTILING: – Tallene trumfer alt. Direktør ved Henie Onstad, Tone Hansen oppfordrer museer til å forplikte seg til større likestilling i kunsten.

Foto: Gunnar Bratthammar / NRK

– Tallene trumfer alt, sier Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter.

Equality Check står bak den omfattende undersøkelsen på vegne av Henie Onstad.

Undersøkelsen har kartlagt 115.000 kunstverk i norske samlinger og viser at kun 11 prosent av nesten 100.000 verk i offentlige samlinger er av kvinnelige kunstnere.

I de undersøkte private samlingene er 25 prosent verk av kvinnelige kunstnere.

Tone Hansen understreker at de lenge har jobbet for likestilling i kunsten, men også de kommer dårlig ut i denne undersøkelsen.

– Vi ser at vi har en mye større jobb å gjøre, enn det vi har gjort frem til i dag.

Tone Hansen, Henie Onstad

SYSTEMPBROBLEM: – Alle vi som jobber innenfor et system, er nok påvirket av det systemet vi allerede jobber innenfor, sier Tone Hansen direktør ved Henie Onstad kunstmuseum.

Foto: Gunnar Bratthammar / NRK

– Kvinner er ingen minoritet og skal selvfølgelig ha like mye plass som menn i våre samlinger, sier hun og mener funnene er oppsiktsvekkende.

Henie Onstad Kunstsenters mål med undersøkelsen er å bidra til større bevissthet rundt disse forholdene, og jobbe videre for å sikre større likestilling.

– Hvis man mener kunst og kultur skal representere vår tid, så må vi ta grep, sier Hansen.

Tallene fra offentlige og private museer ser dere nederst i artikkelen.

Kjønnsbalanse i Trøndelag

Kunstmuseet NordTrøndelag. Sara Cornelia Greiff

KJØNNSBALANSE: – Økonomien og mandatet vår har preget innsamlingsplanen til museet over mange år, sier Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Sara Cornelia Greiff.

Foto: Privat

Et av museene som nevnes i undersøkelsen, og som har tilnærmet kjønnsbalanse i kunsten er Kunstmuseet Nord-Trøndelag.

De har hele 56,12 prosent kvinnelige kunstnere representert i samlingen. Og det har vært en jevn linje av kjønnsbalanse hos dem siden museet ble stiftet i 1988.

– Jeg synes det er flott og fint at det er mulig, siden det ikke har vært kjønnskvotering i bildet, sier direktør ved museet Sara Cornelia Greiff.

– Jeg tror årsaken kan være på grunn av museets økonomi, og at vi har jobbet ut fra mandatet om at vi skal ta vare på det nordtrønderske.

Hun påpeker at det er jevnt med mannlige og kvinnelige kunstnere i deres region.

I Trøndelag lages det også mye kunsthåndverk, noe kvinner lager mer av enn menn. Det gjelder blant annet arbeider i alt fra tekstil, keramikk, til glass og lær.

Tallene overrasker ikke kunsteksperten

Knut Forsberg
Foto: Gunnar Bratthammar / NRK

– Dette er helt som ventet, sier kunstekspert og daglig leder av Blomqvist Nettauksjon, Knut Forsberg.

Historisk sett var det få kvinnelige kunstnere som ble kjente.

– Årsaken er at kvinnene ikke nådde frem. De stiftet familie og fikk barn. Det var mannen som skulle være kunstner, så dessverre kom talentfulle kvinner i bakgrunnen.

Dette kommer også til syne i jubileumsauksjonen Blomqvist snart skal ha. Den består av 49 verk, hvor kun tre kvinnelige kunstnere er representert.

Kristin Schøberg Moe, Kistefos

REPRESENTASJON: Ønsket til Henie Onstad var å se på private og offentlige kunstsamlinger i Norge for å avdekke andel kvinner og menn som er representert.

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Også skjevhet i samtidskunsten

Undersøkelsen viser også at det er en skjev fordeling i samtidskunsten.

– Det overrasker mer, fordi når man ser på Kunsthøgskolen i Oslo, så er det et stort flertall kvinnelige studenter. Jeg er helt overbevist over at det på sikt vil utjevne seg.

Likevel vil han understreke at man ikke skal stille ut kvinnelige kunstnere fordi de er kvinner, men fordi de er gode.

Greiff ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag, støtter opp om dette.

– I den verden vi lever i dag, hvor kvinner kan ta utdannelse på lik linje som menn, så synes jeg man skal gå etter kvaliteten på verkene.

Offentlige museer:

Kvinnelige kunstnere i samlingen:

Mannlige kunstnere i samlnigen:

Samlet

31,44%

68,56%

Jugendstilsenteret&KUBE

50,84%

49,16%

MISF

49,62%

50,38%

Drammen museum

14,1%

85,99%

Lillehammer kunstmuseum

19,94%

80,06%

Kunstmuseet i Nord-Trøndelag

56,12%

43,88%

Sørlandets Kunstmuseum (skmu)

22,20%

77,80%

Blåfargeverket

24,39%

75,61%

Private samlinger med visningssteder/Museer:

Kvinnelige kunstnere i samlingen:

Mannlige kunstnere i samlingen:

Sammenlagt

17,09%

82,91%

Henie Onstad

15,49%

84,51%

Ekebergparken

31,58%

68,42%

Astrup Fearnly

20,65%

79,35%

Kistefos

19,51%

80,49%

Kulturstrøm

 • Medrivende islandsk drama

  Noomi Rapace spiller hovedrollen i den islandske filmen «Lamb», som har kinopremiere fredag. Birger Vestmo i Filmpolitiet har sett filmen og mener den har blitt et «mørkt, mystisk og medrivende drama som pirrer nysgjerrigheten». Terningkast 5.

  Spillefilmen Lamb, med Noomi Rapace i hovedrollen.
  Foto: Another World Entertainment
 • 65 millioner kroner til stimulering av filmproduksjon

  – Filmbransjen er hardt rammet av pandemien, og disse stimuleringsmidlene er derfor sårt tiltrengt. Vi ønsker en filmbransje som har kapasitet til å produsere norske kvalitetsfilmer og det bidrar vi nå til, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

  Det er Norsk filminstitutt skal forvalte stimuleringsmidlene til filmproduksjon, melder Regjeringen.