Hopp til innhold

Ny rettsrunde for Odd Nerdrum

Odd Nerdrums rettsmaraton fortsetter. I dag behandler Borgarting lagmannsrett igjen skattesaken mot ham.

Odd Nerdrum i retten

ENDA EN RUNDE I RETTEN: Odd Nerdrum møtte i dag i Borgarting lagmannsrett for den nye behandlingen av straffesaken mot ham. Her fra da saken ble behandlet i Høyesterett i 2012, og lagmannsrettens dom ble opphevet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Lagmannsretten dømte i juni 2012 Nerdrum til fengsel i to år og ti måneder for grovt skattesvik.

Han ble dømt for å ha solgt bilder for nesten 14 millioner kroner uten å føre opp inntektene på selvangivelsen.

Kunstneren anket til Høyesterett, som opphevet dommen. Høyesterett fant at «domsgrunnene var mangelfulle for så vidt gjaldt hvilke verdier som var unndratt beskatning».

Dermed måtte hele saken behandles på nytt av Borgarting lagmannsrett, hvor behandlingen altså startet i dag.

Går for frifinnelse

– Nå skal vi ha en bevisførsel og gjennomgang av faktum i denne saken, slik at den blir opplyst på best mulig måte og det blir en frifinnende dom, sa Nerdrums forsvarer John Christian Elden til NRK i morges.

– Vi vil i sterkere grad belyse de pengetransaksjoner som har funnet sted og Nerdrums oppfatning av disse. Vi vil belyse det absurde i at politiet opprettholder tiltale for påstander som skattemyndighetene har tilbakevist, utdyper han i en SMS til NTB.

John Christian Elden

FORSVARER: John Christian Elden representerer Odd Nerdrum i saken i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix
Asbjørg Lykkjen

AKTOR: Politiadvokat Asbjørg Lykkjen fører saken for påtalemyndigheten.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Den nye saken i lagmannsretten var egentlig berammet til august i fjor, men ble utsatt fordi kunstneren var syk.

Nerdrum møtte i dag selv opp i lagmannsretten sammen med sin sønn Bork, som snakker på vegne av faren.

Aktor: Frifinnelse ikke en mulighet

Lagmannsretten har satt av fem dager til saken.

– Slik påtalemyndigheten vurderer det, er ikke en full frifinnelse en mulighet. Det kan eventuelt være endringer i vurderingen av hvor stort beløpet som ikke er oppgitt til beskatning er. Men vi må først høre hva tiltalte og vitnene sier, sier aktor Asbjørg Lykkjen til NRK.

– Hva har aktoratet gjort etter at Høyesterett sendte saken tilbake til ny behandling?

– Vi har foretatt noen ytterligere avhør og vi har bedt om å få noe mer dokumentasjon. Så nå må vi vurdere hva vitnene og tiltalte sier om de nye opplysningene og hva vi ender med.

Forsvarer Elden synes det er rart at aktoratet opprettholder påstanden om at Nerdrum har snytt på skatten.

– Vi merker oss at påtalemyndigheten opprettholder påstanden, også på punkter hvor skattemyndighetene har gitt seg og erkjent at de tok feil. Det får være påtalemyndighetens valg. Vår oppfatning her er at Odd Nerdrum har malt, han har solgt, han har betalt skatt – og at det har blitt innberettet til enten Norge eller Island, sier Elden.

To parallelle saker

Nerdrum har to parallelle saker gående i rettssystemet. Han har også anlagt et sivilt søksmål mot Skatt øst.

Begge sakene dreier seg i hovedsak om de samme pengeoverføringene og sjekker oppbevart i en bankboks i Østerrike.

Nerdrum har gått til sak mot Skatt Øst fordi han mener seg feilaktig etterlignet for årene 1998-2002 og vil ha opphevet vedtaket fra skattekontoret. Han har tapt saken i både tingretten og lagmannsretten, og anket tidligere i uken saken til Høyesterett.

– Lagmannsretten unnlot å behandle det vi mener er det sentrale spørsmålet i saken, nemlig om Nerdrum er dobbelt beskattet. Vi mener også bokettersynet lider av alvorlige feil, sa hans advokat Pål Berg til Dagbladet.

Dokumenter avisen sporet opp i 2012, viser at Nerdrum sannsynligvis har skattet av alle sine inntekter, men kanskje til feil tid og feil land.

(NTB/NRK)

Se den mediesky Nerdrum hos Fredrik Skavlan i 2011:

Lengre intervju med Odd Nerdrum på Skavlan 30. september 2011.

En yngre Odd Nerdrum i dette klippet fra slutten av 70-tallet:

Odd Nerdrum, utdrag fra portrettprogram fra 1978.

Se Nerdrum sammen med Åge Aleksandersen hos Dan Børge Akerø:

På 80-tallet var Odd Nerdrum gjest flere ganger hos Dan Børge Akerø i Lørdan.

Kulturstrøm