Ny rapport om mediespråk

Ny undersøking viser at norske barn møter lite norsk språk på dei medieplattformene dei sjølv føretrekker å bruka mest tid på. Språkrådet meiner det er dramatisk.

Kulturstrøm

  • Flere fornøyd med radiotilbudet

    63 prosent sier de er ganske eller svært fornøyd med det generelle radiotilbudet i Norge, ifølge en undersøkelse fra Medietilsynet. Det er åtte prosentpoeng mer enn i fjor. I tillegg er andelen misfornøyde mindre.

    DAB-radio