Om kald krig og Kings Bay-saken

21 mennesker omkom i Kings Bay gruver på Svalbard for snart femti år siden. – Det vanskelige forholdet til Sovjetunionen var en viktig årsak til ulykken, sier Monica Kristensen i en ny bok.

Monica Kristensen har skrevet bok 50 år etter Kings Bay-ulykken

Monica Kristensen

På grunn av den kalde krigen fortsatte gruvedriften i Ny-Ålesund mye lenger enn den burde. «Esther-gruven» var livsfarlig, sier forfatteren.

Det var nesten daglig problemer av forskjellig art nederst i gruva, men også bare noen uker med drift igjen før kullet var hentet ut og seksjonen kunne forlates. Synd å la så mye kull av god kvalitet stå igjen i fjellet.

Monica Kristensen i «Kings Bay-saken»

Både i 1948, 1952 og 1953 hadde det vært gruveulykker på Svalbard. 43 mennesker hadde mistet livet.

5. november 1962 var det en kraftig eksplosjon i «Esther-gruven». 21 arbeidere omkom, og ingen vet helt hva som skjedde, 300 meter under bakken. Årsaken er fortsatt litt uklar, men ulykken fikk store konsekvenser for gruvedriften på Svalbard.

Se video:

Kings Bay etter gruveulykken

Kings Bay etter gruveulykken. Hør NRKs Knut Olsen.

Politisk jordskjelv

– At ulykken også fikk enorme politiske konsekvenser er det vel liten tvil om, sier Monica Kristensen.

Etter gruveulykken ble det nedsatt en granskingskommisjon. Tønseth-rapporten kom i 1963. Den avdekket flere grove brudd på sikkerhetsbestemmelsene. De ikke-sosialistiske partiene på Stortinget stilte mistillitsforslag, og regjeringen Gerhardsen måtte gå av.

Høyres John Lyng ble statsminister i en samlingsregjering med Høyre, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Se Gerhardsens forsvarstale:

Gerhardsens forsvarsinnlegg i Kings Bay-debatten i Stortinget - hva mer kunne vi gjort?

Gerhardsens forsvarstale: Hva mer kunne vi gjort?

– Arbeiderne fikk skylden

Einar Gerhardsen hadde vært på Svalbard i 1955, sammen med daværende industriminister Sjaastad og Landsorganisasjonens formann, Konrad Nordahl.

Vi besøkte både Store Norske og Kings Baygruvene og var nede i gruvene på begge steder. Vi snakket med
ledelsen, og vi snakket med arbeiderne. De hadde saktens visse ting å klage over, men ingen klaget over sikkerhetsforholdene.

Fra Einar Gerhardsens forsvarstale

– Hørte ingen hva som ble konsekvensen av det han faktisk sa? At det var ledelsen og gruvearbeiderne i Kings Bay selv som måtte bære det fulle ansvaret for ulykken, skriver Monica Kristensen i boka «Kings Bay-saken».

Se video:

Reporter Per Øyvind Heradstveit.

Dagsrevyens ekstrasending om Kings Bay-ulykken. Hør NRKs Per Øyvind Heradstveit.

Kulturstrøm