NRKs arkiver til skolene

Kunnskapsdepartementet har bevilget åtte millioner kroner til NRK for å etablere et nettilbud for norske skoler under NRK.no.

NRK kom styrket ut av EF-dekningen
Foto: SCANPIX / SCANPIX

Avtalen med Kunnskapsdepartementet representerer et gjennombrudd for arbeidet med å utvikle tilbud fra NRK på nettet til skoleverket.

Mange av de prosjektene NRK har gjennomført de siste åra, vil nå få en tydeligere presentasjon på NRK.no/skole. Og ikke minst vil tanken om et klipparkiv for skolene basert på Radio- og Fjernsynsarkivet bli realisert. Målet er et klipparkiv med 10 000 klipp innen 2009.

#?-:nbsp;

Strategisk betydning

- Dette er gode nyheter for oss i NRK, sier programdirektør Vidar Nordli-Mathisen som har ledet forhandlingene med Kunnskapsdepartementet. - På sikt er målet å bygge opp og drifte et komplett nettilbud for den norske skolen, basert både på arkivene og vår løpende innholdsproduksjon, fortsetter Nordli-Mathisen.

Han mener at dette fort kan vise seg å bli en nettsatsing av stor strategisk betydning for NRK, i beste public service-tradisjon.


10 000 klipp innen 1. september 2009

NRK har forpliktet seg til å ha dette tilbudet oppe innen 1. september 2007 med 2000 klipp med søkbare metadata som også relaterer til skolens kompetansemål slik disse er formulert i Kunnskapsløftet.

Forutsatt ytterligere midler fra departementet i 2008 og 2009, er det målet at klipparkivet skal inneholde 10 000 klipp innen 1. september 2009.


Forankres i Program Oslo

Prosjektet vil forankres i Program Oslo med utviklingssjef Ivar Ragne Jenssen som leder av styringsgruppa. Der vil også Fakta være representert ved Ole Hedemann, NRK.no ved Bjarne André Myklebust og Svein Sandnes fra Arkiv & research. Utdanningsdirektoratet, som utbetaler pengene, vil være representert ved avdelingsleder Petter Korseth.

Kulturstrøm