Hopp til innhold

NRK nyheiter om­organiserer for å møte framtida

Eit av dei viktigaste måla med omorganiseringa er å styrke NRKs posisjon på mobil.

nrk

FRAMLEIS FLAGGSKIP: NRK vil ta vare på flaggskipa, som Dagsrevyen, samstundes som det blir satsa digitalt.

– Det viktigaste vi skal drive med framover er framleis journalistikk og historieforteljing. Men publikum har flytta på seg. For å nå ut, må vi vere der publikum er, seier nyheitsdirektør i NRK, Alexandra Beverfjord.

NRKs nyheitsarbeid blir delt i tre: ei direktelinje, ei faglinje og ei programlinje.

Direktelinja vil ha ansvar for oppdatering på alle plattformer. Under programlinja finn vi program som Dagsrevyen, Nyhetsmorgen, Dagsnytt 18 og Kveldsnytt og i faglinja vil det bli produsert journalistisk innhald innanfor spesifikke fagfelt.

– Ikkje eit ned­bemannings­prosjekt

NRKs nyheitsdirektør meiner at sjølv om NRK er i ein unik posisjon må mediehuset utnytte ressursane riktig i ei verd der folk sine medievanar endrar seg stadig hurtigare.

Nyhetsdirektør i NRK, Alexandra Beverfjord

VIL RIGGE FOR FRAMTIDA: Nyheitsdirektør i NRK, Alexandra Beverfjord deler nyheitsdivisjonen i tre.

Foto: NRK

– Med denne modellen er vi best mogleg rigga for framtida. Vi tek vare på flaggskipa våre i tillegg til at vi gjer eit digitalt løft, meiner nyheitsdirektør i NRK, Alexandra Beverfjord.

I ein overgangsperiode vil det bli jobba etter gammal organisering, samstundes som den nye blir etablert.

– Vi har forståing for at dette vil krevje mykje av medarbeidarane, men vi er trygge på at dette er dei riktige grepa for å styrke nyheitsarbeidet. Kvar enkelt skal bli varetatt i den prosessen som nå startar, seier Beverfjord.

Fryktar for kvalitet og arbeidspress

NRKs tillitsvalde hadde opphavleg ønska ein litt annan modell enn den leiinga har landa på.

Laila Ø. Bakken

DELER AMBISJONEN: Men divisjonstillitsvalt Laila Bakken fryktar for at reknestykket ikkje går opp.

– Den modellen vi ønska trur vi hadde vore meir straumlinjeforma i kvardagen. Når det ikkje blei teke til følge, har vi valt å bidra med ulike forslag for å forbetre leiinga sin føretrekte modell, seier divisjonstillitsvalt i nyheitsdivisjonen, Laila Bakken.

Ifølge Bakken er fagforeininga si største bekymring om det er bemanning og ressursar nok når ambisjonar og kvardag møtast.

– Vi deler ambisjonen om å vere best, uansett produkt eller plattform, men fryktar for kvalitet og arbeidspress viss reknestykket ikkje går opp. Arbeidsbelastninga har økt dei siste åra på grunn av kutt og turnustilstrammingar, og ikkje alle miljø toler noko særleg meir utan at det vil gå på kvaliteten laus, seier Bakken.

Ifølge Beverfjord er omorganiseringa ikkje eit nedbemanningsprosjekt.

– Vi blir fleire i Nyhetsdivisjonen etter omorganiseringa, ikkje færre. Dette er ei satsing. Men NRK Nyheter må som alle andre nyheitsmedium flytte ressursbruken til dei plattformene publikum flyttar seg til.

Leiarkabalen i den nye organisasjonen er delvis lagt. Kyrre Nakkim blir programredaktør, Åse Westrum blir administrativ redaktør og Anders Børringbo og Stein Bjøntegaard blir nyheitssjefar saman med ei tredje stilling som vil bli lyst ut.

Lyst ut blir også stillingane som direkteredaktør, fagredaktør, digital utviklingssjef og redaksjonell nettanalytikar. Stillingane vil bli lyst ut både internt og eksternt. Deretter blir den andre leiinga bemanna, og til slutt andre medarbeidarar.

Målet er å vere over i ny organisasjon i mai i år.

Kulturstrøm

 • Kanye West kasta ut fra Twitter - igjen

  Twitter-eier Elon Musk sier at rapperen Kanye West igjen har brutt Twitters regler om oppfordring til vold, og at kontoen hans igjen vil bli stengt.

  Også Wests kjøp av den høyrevridde meldingstjenesten Parler er lagt på is etter hans mange antisemittiske uttalelser de siste ukene. Han har blant annet rost Adolf Hitler for effektive oppfinnelser, og sagt rett ut at han liker Hitler.

  Kanye West, som nå kaller seg Ye, har ytret seg engativt om jøder blant annet hos Tucker Carlson på Fox News og hos konspirasjonsteoretikeren Alex Jones på Infowars.

  Han er de siste dagene også kritisert for å ha tatt med seg den kjente holocaust-fornekteren Nick Fuentes til en middag med tidligere president Donald Trump. Som følge av ytringene har Adidas og andre sponsorer avsluttet samarbeidet med ham.

 • Kanye Wests kjøp av Parler avbrutt

  Rapperen Kanye Wests kjøp av den høyrevridde meldingstjenesten Parler er lagt på is etter antisemittiske uttalelser de siste ukene.

  Det er Parler selv som opplyser at kjøpsprosessen som ble innledet i oktober, er avbrutt.

  Kanye West, som nå kaller seg Ye, har de siste ukene kommet med en rekke grove antisemittiske uttalelser, blant annet hos Tucker Carlson på Fox News og hos konspirasjonsteoretikeren Alex Jones på Infowars.

  Til Jones sa han at han likte Adolf Hitler, og at alle mennesker har noe ved seg av verdi, ikke minst Hitler.

  Parler framstiller seg selv som et konservativt alternativ til Twitter, med minst mulig innholdskontroll, der kommentatorer fra ytre høyre har fritt spillerom. Det sponses av Rebekah Mercer, en megadonor på ytre høyre fløy.

  Før han gjorde avtalen om å kjøpe Parler, ble Kanye West suspendert fra Twitter og Instagram etter å ha kommet med dødstrusler mot det jødiske folk.

  Han er de siste dagene også kritisert for å ha tatt med seg den kjente holocaust-fornekteren Nick Fuentes til en middag med tidligere president Donald Trump. Som følge av ytringene har Adidas og andre sponsorer avsluttet samarbeidet med ham. (NTB-DPA)

 • Supernytt-innslag gjorde at barn varslet

  Redaksjonen i NRK Super er glad for at innhold de laget førte til at barn turte å si ifra om seksuelle overgrep. En 28-åring som arbeidet som SFO-assistent ved to skoler, er tiltalt for overgrep mot åtte jenter i alderen 6 til 8 år i Bergen.

  Jentene forsto at det mannen gjorde var ulovlig etter å ha sett en episode om overgrep på Supernytt.