Hopp til innhold

NRK kutter 100 årsverk

NRK må nedbemanne med 100 årsverk i 2010.

– Vi er veldig skuffa, sier klubben.

Kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas

Kringkastingssjef i NRK Hans Tore Bjerkaas må nedbemanne med 100 årsverk i 2010.

Foto: NRK

Kuttene kom frem på en ledersamling for NRK i dag.

– Vi er veldig skuffa over at NRK ikke har klart å holde kontrollen over kostnadene sine, sier NRKJs nestledere Richard Aune.

Ifølge kringkasingssjef Hans-Tore Bjerkaas har NRK har hatt en sterkere kostnadsutvikling de senere årene enn tidligere forutsett.

– Det betyr at vi i løpet av 2010 må ned med 100 årsverk, sier han.

Redusere med 100

Bjerkaas sa i sitt innlegg at Inntektsmessig har NRK bak seg noen gullår rent økonomisk, men likevel har bedriften en sterkere kostnadsøkning bak seg.

– I de to årene fram til høsten i fjor reduserte vi bemanningen med nærmere 200. Nå er vi på vei oppover igjen. Framover året og utover høsten må vi derfor redusere bemanningen med omtrent 100 årsverk, sa Bjerkaas.

Klubben ønsker ingen ostehøvel

Richard Aune hadde trodd og håpet at den siste runden med sluttvederlag skulle holde.

– Når vi først er kommet i denne situasjonen er det vårt ønske og vårt krav at man skal gjøre dette på en måte som gjør at man ivaretar den journalistiske kvaliteten i bedriften. Vi vil ikke se noe ostehøvel nå. Det har vi sett nok av, vi ønsker at man gjør noen prioriteringer.

Ikke flinke nok til å redusere

Han understreket også at NRK ikke har vært flinke nok til å ta ned de gamle kostnadene. Verken frokost-tv eller utsettingen av mer produksjon til eksterne produsenter har gitt NRK den ønskede effekten.

– Det betyr at vi må være tydelige på hvilke områder vi skal redusere, sa han. Etter at ledersamlingen avsluttes fredag, blir dette tema i et eget direktørmøte.

NRK er ikke den eneste mediebedriften som er må kutte. Ifølge tall fra Mediebedriftenes landsforening mistet en av ti jobben i norske mediebedrifter i 2009.

I oktober 2009 kom det frem at TV2 kutter inntil 130 årsverk for å oppfylle målet om kostnadsbeparelser på 150 millioner kroner.

Også Dagbladet har kuttet 35 årsverk fpr å spare til sammen 15 millioner kroner.

Og i forrige uke trakk Anne Aasheim seg som sjefredaktør i Dagbladet sammen med kulturredaktør Peter Raaum.

Kulturstrøm