NRK Meny
Normal

NRK bøtelagt for brudd på valgloven

Medietilsynet har ilagt NRK et gebyr på 600.000 kroner for å ha brutt valgloven.

Per Arne Kalbakk

NYHETSDIREKTØR: Per Arne Kalbakk er nyhetsdirektør i NRK, og sier de var forberedt på et gebyr fra Medietilsynet. Han sier de nå vil gå gjennom Medietilsynets begrunnelse for å se om det er grunnlag for en størrelsesorden på 600.000 kroner.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Under valgsendingen på NRK1 14. september ble det offentliggjort prognoser for Arbeiderpartiets valgresultat elleve minutter før sperrefristen.

Medietilsynet mente dette var i strid med valgloven paragraf 9-9, og varslet at de vurderte å ilegge NRK sanksjon i form av et overtredelsesgebyr.

Tirsdag ble det klart at dette gebyret er på 600.000 kroner.

Begrunnelsen for denne summen ligger i en rekke momenter. Medietilsynet kom blant annet frem til at NRK «har hatt eller kunne oppnådd» en markedsmessig fordel gjennom offentliggjøringen, og at selskapets økonomi alene tilsa at gebyret ikke skal settes lavt.

Forberedt på reaksjon

Nyhetsdirektør i NRK, Per Arne Kalbakk, sier at de var forberedt på en reaksjon fra Medietilsynet i form av et gebyr, og at de må skal bruke litt tid på å lese gjennom begrunnelsen.

– For det første, så er vi helt enige med Medietilsynets vurdering av at det var et klart brudd på valgloven, og vi er glade for at de er enige med oss at det skjedde på grunn av uaktsomhet og ikke med vilje eller gjennom dårlige rutiner, sier Kalbakk.

– Når det kommer til størrelsen på gebyret, så vil vi bruke litt tid på å lese begrunnelsen og se nærmere på tidligere saker. Derfor vil vi vente med å kommentere om størrelsen er korrekt, sier han.

– Menneskelig feil

NRK begrunnet bruddet med at det hadde skjedd en menneskelig feil, og ikke på grunn av dårlige rutiner eller med vilje. Medietilsynet er i sin begrunnelse enig i dette, men skriver at de likevel forventer at offentliggjøring av slike opplysninger ikke skal skje.

«– Ettersom NRK er godt kjent med forbudet i valgloven, må det imidlertid forventes at kringkasteren har tilstrekkelige rutiner for å forhindre at opplysninger blir offentliggjort før det tillatte tidspunktet.», skriver Medietilsynet i sin begrunnelse av skyldkravet.

NRK har nå tre uker på seg til å levere inn en anke, men Kalbakk sier en eventuell anke kun vil omhandle størrelsen på gebyret, og ikke Medietilsynets beslutning om brudd på valgloven. Den er de enige i.

Kulturstrøm

  • 1,3 milliarder falske kontoer

    Nesten 1,3 milliarder falske Facebook-kontoer har blitt deaktivert i løpet av de siste seks månedene, opplyser selskapet. I en uttalelse tirsdag redegjorde Facebook for selskapets standarder mot seksuelle og voldelige bilder, terrorpropaganda og hatytringer. Det uønskede innholdet på Facebook fra januar til mars utgjør mellom 0,22 og 0,27 prosent av det totale innholdet på det sosiale nettverket, som blir brukt av over to milliarder mennesker (NTB).

  • Mari Boine på Stupetårnet

    Under Festspillene i Elverum skal Boine holde Soloppgangskonsert på Stupetårnet i Hamar. Det skjer 11. august – klokken fem om morgenen. Da etterfølger hun førstemann opp i tårnet, Ole Edvard Antonsen, som hadde ideen i 2016 og mente rytmisk musikk fra et stupetårn «passet perfekt». I fjor tro Bugge Wesseltoft og DJ Strangefruit til med det en anmelder kalte «sløv jazz» fra Stupetårnet (NTB).

    Mari Boine på Varangerfestivalen
    Foto: Knut-Sverre Horn / NRK