Norgesglasset 27.02.08

Feilslått narkopolitikk - Digitalt bakkenett - Dagen i dag 27.februar - Barn om de fire siste budene - Småkonger - Nasjonalparklandsbyene - Pietismens historie - Fylkesidentiet,- finnes det? - Renovat fra Burundi

Foto: Illustrasjon: Per Kristian Johansen / NRK

Hør: Norgesglasset 27.02.08

Feilslått narkopolitikk

-Norsk narkotikapolitikk er gammeldags og preget av feilslått moralisme. Journalist Ole Martin Larsen har i mange år skrevet for norske aviser og tidskrift fra København, og er sterkt kritisk til måten Norge behandler narkomane på.

Nå har han skrevet boken, Mellom alle stoler, og sier han forundres over at narkomane behandles forskjellig fra landsdel til landsdel i Norge.

I løpet av 10 år har 2316 nordmenn dødd av overdose. Mens overdosedødsfallene går ned i resten av Europa, går det motsatt vei i Norge. Ole Martin Larsen sier han ikke forstår seg på norsk narkotikapolitikk. Ved reporter Sjur Sætre.

Digitalt bakkenett

Pensjonistforbundet bekymrer seg for overgangen til det digitale bakkenettet. Allerede førstkommende tirsdag skjer det i Rogaland. I Østfold i april og i Oslo og Akershus 20. mai. Deretter står resten av landet for tur. Førstekonsulent Anne Hanshus mener teknologiskiftet vil påføre mange eldre store problemer. Tor Erik Engebretsen i Medietilsynet oppfordrer folk som har spørsmål om å ringe opplysningstelefonen. Nummeret er 81552900. Reportere Thor Henry Bjor og Pål Plassen.

Dagen i dag

27. Februar

Lindesnes fyr

Lindesnes fyr.

Foto: Sanden Menida AS

I 1974 satte Kystdirektoratet på blokka at fyrene skulle avbemannes. I 1992 var alle norske fyr automatiserte, men politikerne bestemte likevel at det skulle være fyrvoktere ved 31 fyr. Fyrvokterne observerte blant annet været. Men det ble også automatisert. Lindesnes fyr ble avfolket i 2003. I

Barn om de fire siste budene

Jorda blir en kriminell base dersom menneskene bryter budene, det er advarselen fra Magnus Ravnå, Sebastian Emmanuel og Monica Angel på Saltvern skole. Men hvorfor tror Monica at så mange bryter det sjuende bud: Du skal ikke stjele? 

Småkonger

Sykehuskrisene kommer like sikket som våren. kommentator Tron Soot-Ryen mener sykehusledelsene oppfører seg som uskikkelige barn som gråter og sutrer til de får is.

Nasjonalparklandsbyene

Norge fikk i dag sine første nasjonalparkkommuner. En nasjonalparkkommune er en kommune der store deler av arealet er nasjonalpark, og dette er noe de har i flere andre land.

- Mange kommuner var veldig interessert, spesielt med tanke på hvordan de kunne få markedsført kommunene sine i reiseliv, og bruk av nasjonalparkene, sier direktør i Direktoratet for naturforvaltning, Janne Sollie.

Kommuner med nasjonalparker må ta hensyn når de skal planlegge infrastruktur og lignende. Statusen som nasjonalparkkommune kan hjelpe dem til å markedsføre seg, øke turismen, og få brukt parken på en god måte uten at den blir ødelagt.

- Enkelte kommuner i Nord-Gudbrandsdalen har allerede samarbeidet om å bruke nasjonalparkene aktivt, og det har gitt flere turister, etablert nye reiselivsbedrifter, gitt nye arbeidsplasser, og mer verdiskaping, sier Janne Sollie.

Pietismens historie

- Pietismen blir gjerne assosiert med nok syndig, mørkt og trist. Men vi har mykje å takke pietistane for, seier forfattaren og kyrkjelivseksperten Jan Inge Sørbø. Han går historisk til verks for å forklare kvifor - Den pietiske vekkingsrørsla til Hans Nielsen Hauge på 1800-tallet danna grunnlaget for organisasjonslivet i Noreg. Pietismen var forløparen for partiet Venstre, målrørsla og fråhaldsrørsla. Og visste du at var pietisten og biskopen Pontoppidan i Bergen var den første som krevde at alle norske barn skulle lære seg å lese og skrive? spør Jan Inge Sørbø. Han meiner Kronprinsesse Mette Marit har gode grunnar for å peike på positive sider ved pietismen. - Eg trur at kronprinsessa ser på pietismen som ein protest mot det overfladiske og grådigheitskulturen, seier Jan Inge Sørbø.

Fylkesidentiet,- finnes det?

Fylkeskommunane skal styrkast og det ser mørkt ut for store regioner. Men finnes det eigentleg ein fylkesidentitet blant folk flest?

Renovat fra Burundi

Renovat fra Burundi har vært på flukt i 30 år. Stein S. Eide har møtt flyktningen som havna i Elverum i 2005.

Norgesglasset NRK P1

Hør: Norgesglasset 27.02.08

Kulturstrøm

  • Ap ønsker filmløft på 75 millioner

    Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2019 å øke tilskudd til norsk filmproduksjon med 75 millioner kroner melder Rushprint. Ap ønsker også å gjøre Norge mer interessant som produksjonsland ved å endre insentivordningen. Ordningen gir produsenter mulighet til å søke om reduksjon av kostnader ved innspilling av internasjonal film i Norge. Midlene er i dag én pott som gir støtte til få produksjoner, Ap ønsker fordeling etter regler som vil gi midler til flere.