NRK Meny
Normal

Norgesglasset 17.04.08

Snømasser gir økt flomfare - Dagen i dag 17.april - Bortskjemte gamlinger - Ingvild Wedaa Tennfjord kåserer - Frivillig barnlaus - Livet under føtene våre - Bilbeltets historie - Postkort fra livet

Foto: Illustrasjon: Per Kristian Johansen / NRK

Hør: Norgesglasset 17.04.08

Snømasser gir økt flomfare

Store snømengder i fjellet i Sør-Norge gjør at Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE varsler større vårflom enn normalt. Hydrolog

Paul Christen Røhr forteller også at svært mange av de flomutsatte kommunene i Norge nå har fått flomsonekart for å unngå fremtidige ødeleggelser.

Dagen i dag

17.april

Frykten var stor for hvordan det skulle gå for vanlige folk da daler og skilling skulle byttes ut med kroner og øre. I lov om pengevesenet av 17.april 1875 ble daler og skillingbetegnelsen avviklet. Det ble bestemt at pengeenheten skulle være en krone, som deles i 100 øre. Førsteamanuensis Svein Harald Gullbekk ved Myntkabinettet, Universitetet i Oslo, forteller historien til reporter Thor Henry Bjor.

Bortskjemte gamlinger

Direktør Tore Tennøe i Teknologirådet/ Bydelsoverlege Siri Seterelv i Bydel Grorud
Foto: Sjur Sætre / NRK

Vi går inn i den største eldrebølgen noensinne her til lands, og vi vet at fremtidens eldre kommer til å bli langt mer kravstore enn dagens eldre. Mange av dem vil gå inn i alderdommen med god økonomi, de har gjerne høy utdannelse og andre sykdommer enn dagens eldre.

Norge er også i ferd med å bli et sammensatt og fargerikt samfunn der menneskene har bakgrunn fra mangeforskjellige kulturer også det får konskevenser for hva slags tilbud de eldre skal få.

Teknologirådet skal gi råd om teknologi og samfunnsutvikling og arrangerte folkemøter flere steder i landet der temaet er nettopp fremtidens eldre. Ved reporter Sjur Sætre.

Kåseri

Ingvild Wedaa Tennfjord kåserer: ”Den vanskelige rosafargen”

Frivillig barnlaus

Kravet om å få barn er større no enn i 60- og 70-årene, for i dag snakker me om alt og krever svar. Rundt 8 % av alle kvinner i Norge, føder ikkje barn. Av desse er ca. 4 % frivillig barnlause, men det finnes ingen offentlig statistikk, som skiller mellom frivillige og ufrivillig barnlause.

-Kvinner som har barn, blir sjelden spurt kvifor dei har valgt å få barn. Har du ingen barn, kan du vere sikker på at du får spørsmål om kvifor du ikkje har barn, sei Bitten Linge. Tove Fjell, er forskar ved Universitetet i Bergen, og har gjennom tre års forskning på barnlause, komme fram til at det er eit større press om barn no enn før.

Livet under føtene våre

Under dei to fotsålane dine finst det meir liv enn det finst menneske på jorda. Tusenvis av rundorm, midd, larvar og edderkoppar, millionar av sopp og eincella dyr, alle er dei viktige for oss.

Dei bidreg til å bryte ned organisk materiale som lauv og døde dyr, som igjen blir energi som plantene syg opp frå bakken.

Dette livet er òg sårbart, både ureining, utslepp, veg- og husbygging bidreg til at nokre artar døyr ut før me eingong veit at dei eksisterer.

Samfunnet under bakken er så variert at vitskapen på langt nær har karlagt mangfaldet av artar. Dette gjer at me ikkje veit konsekvensane av at artar døyr ut.

Bilbeltets historie

Bilbeltet blir sett på som det enkleste og mest effektive hjelpemidelet for å redusere antall skadde og drepte i trafikken. Men veien fram til en sikrere bilferd har vært lang, og beltet har vært gjennom mye før det tilslutt ble standard i alle biler. Vår reporter Agnete Daae-Qvale Holmemo har sammen med forfatter Asbjørn Rolseth tatt et tilbakeblikk på bilbeltets historie.

Postkort fra livet

"Freden kom aldri til meg" - Hvorfor den aldri kom til Michael fra Laksevåg får du høre i dagens "Postkort fra livet".

Norgesglasset NRK P1

Hør: Norgesglasset 17.04.08