NRK Meny
Normal

Norgesglasset 14.11.07

Astrid Lindgren - Kven er fattig og kven er rik? - Vår daglige Beatles: "The Ballad of John and Yoko" - Gutter og yrkesvalg - Utvendig miljøsak - Kriminell spikerpistol - Hvite æresdrap - Stress skaper mobbing - Pakistan

Foto: Illustrasjon: Per Kristian Johansen / NRK

Hør: Norgesglasset 14.11.07

Astrid Lindgren 100 år

Hun er oversatt til 88 språk og solgt i over 145 millioner eksemplarer. TV-serier, spillefilmer og plater, Astrid Lindgren har preget generasjoner av mennesker over hele verden. I dag ville Lindgren ha fylt hundre år og Norgesglasste markerer fødselsdagen med å invitere lytterne til å dele sine Lindgrenminner med oss.

I et møte med NRKs Olav Vesaas i 1976 forteller Lindgren om viktigheten av å ta barna på alvor, behandle de med respekt som likeverdige mennesker. Alt for få foreldre behandler barna sine med respekt sier Astrid Lindgren i dette arkivopptaket:

Kven er fattig og kven er rik?

Tone Fløtten

Forsker Tone Fløtten

Foto: FAFO

I går la Mille-Marie Treschow og Stein Erik Hagen ned grunnsteinen til sitt nye spa-hotell i Larvik. Hotellet vil koste godt over 300 millionar kroner å bygge. Same dag diskuterte Stortingspolitikarane i Oslo om dei 710 millionane regjeringa vil bruke i kampen mot fattigdom neste år er nok. Sjølv om Norge er blant dei rikaste landa i verda så er det store sosiale skilnader også her til lands, og gapet mellom fattig og rik i Norge har auka kraftig dei siste 10-15 åra.

Tone Fløtten, Forskningssjef ved Fafo, seier om lag 10 prosent av befolkninga i Norge er rike, og at like mange er fattige. Definisjonen på fattigdom i Norge er ein person som med ei årsinntekt på mindre enn 130 000 kroner.

Samstundes har sjølv ein fattig nordmann meir pengar enn dei fleste andre her på kloden nokonsinne vil få. Men Fløtten seier ein må skilje mellom absolutt og relativ fattigdom. I relativ forstand må ein forstå fattigdom ut ifrå korleis ein har det samanlikna med andre i samfunnet rundt oss.

Vår daglige Beatles:

"The Ballad of John and Yoko"

John Lennon var ikke akkurat beskjeden da han våren 1969 laget en sang om seg selv, og forlangte at den skulle gis ut på plate som The Beatles. Han fikk til slutt viljen sin, men verken George Harrison eller Ringo Starr deltok på innspillinga av "The Ballad of John and Yoko".

Gutter og yrkesvalg

Jenter mener de kan bli hva som helst, gutter derimot vegrer seg for omsorgsyrkene. De er redde for å bli kalt "femi" og "homo". Dette kommer fram i en spørreundersøkelse blant ungdom i agderfylkene. Jørgen Lorentzen sier til Norgesglasset at han er skeptisk til den gammeldagse holdningen blant gutter, mens jentene overrasker han positivt. Ved Agnete Daae-Qvale Holmemo og Pål Plassen.

Kåseri

Finn Dag Steiro kåserer: "Utvendig miljøsak"

Kriminell spikerpistol

Et skjevt tastetrykk og en uskyldig spikerpistol skapte både frykt og politiaksjon i Haugesund.

-Også etnisk norske æresdrap

De siste sju årene har 72 kvinner blitt drept sine av menn her i landet. To av tre drap er begått av menn med norsk bakgrunn, viser en kartlegging VG har gjort.

Ofte kaller vi disse drapene "familietragedier", men også etnisk norske menn dreper for sitt tapte ansikt, mener forskere.

- Norske æresdrap er vanligere enn vi har trodd, sier Siri Lerstøl Olsen. Hun er en av forfatterene av boka "Mord og selvmord i nære relasjoner, en studie av saker i vestlig kultur der en person - som regel far- har tatt livet av en eller flere i familien sin - og deretter seg selv. -Ofte ligger det et samlivsbrudd til bak, forteller Olsen.

Forskerene peker likevel på vesentlige skillelinjer mellom norske æresdrap og æresdrap i andre kulturer: Blant etnisk norske er det enkeltindividet som føler seg krenket, ikke en hel gruppe. Dermed finnes det ikke reelt kulturpress utenfra mot nordmenn for å gjenopprette æren. Nordmenn begår æresdrap mer på grunn av i indre press fra seg selv. En får da heller ikke aksept og gjenopprettet ære etter drapet.

-Dette kan være grunnen til at mange i vestlig kultur tar sitt eget liv til slutt, mener Olsen. Tall fra Kripos viser at blant etnisk norske tar omtrent en fjerdedel livet sitt etter å ha drept noen i nær relasjon.

Stress skaper mobbing

Dette er konklusjonen fra en fersk studie om mobbing i arbeidslivet. Over 2500 mennesker har vært med i undersøkelsen og resultatene blir lagt frem på en nasjonal konferanse i dag og i morgen om mobbing på jobben.

Nå er det tre år siden daværende statsminister Kjell Magne Bondevik i sin nyttårstale satte fokus på mobbing og lanserte en treårig nasjonal satsing for å komme den til livs.

Arbeidstilsynet har ledet satsingen og oppsumerer det hele sammen med blant annet representanter fra partene i arbeidslivet og forskere i dag og i morgen i Sandvika utenfor Oslo. Det er forskere ved universitetet i Bergen som står bak undersøkeslen om stress, feige ledere og mobbing. Professor Ståle Einarssen har ledet arbeidet:

Pakistan

Pakistan er i nyhetbildet igjen. I Norge bor det 28 000 av pakistansk opprinnelse og disse følger nok spesielt godt med i det som skjer. Reporter Tron Soot-Ryen forteller bakgrunnen for at denne staten ble opprettet, og om landets vanskelige historie.

Norgesglasset NRK P1

Hør: Norgesglasset 14.11.07

Flere kulturnyheter