Norgesglasset 12.03.07

Armbrudd i byer - Kinesisk i stedet for engelsk - Vår daglige Beatles: "Things We Said Today" - Marianne Meløy kåserer - Folket rømmer fra utkant-Norge - Den fyrste pengeseddelen var ein fiasko - Biskop diskrimerer homofile med loven i hand

Hør: Norgesglasset 12.03.07

Armbrudd i byer

Er armene dine tryggere på landet enn i byen? En ny undersøkelse viser at risikoen for armbrudd er langt større i byene enn på landet. Det er særlig underarmsbrudd som er vanlig, og til sammen ble det rapportert om minst 20 000 brudd i fjor. Men også hofta er utsatt i tettbygde strøk, og til sammen ligger Norge på verdenstoppen når det gjelder brudd. Arild Opheim intervjuer professor Haakon E. Meyer.

Kinesisk i stedet for engelsk

Realfag har blitt så populært at det danker ut språkundervisningen. Nå går skolene nye veier og tilbyr kinesisk. Og det er kanskje ikke så dumt, for i 2050 kan det være like vanlig med kinesisk som med engelsk. Kinesisk blir nemlig mer og mer populært å lære. Det merker de blant annet ved Universitetet i Oslo. Der lærer 100 studenter kinesisk, og professor Halvor Eifring deler gjerne sine kunnskaper med Norgesglassets lyttere. Hva bør du si og hva bør du ikke si? Og hvorfor kan det være fare for å kalle moren din en hest?

Vår daglige Beatles:

"Things We Said Today"

Paul fikk bruk for gitaren da han var på ferie sammen med Ringo og deres kjærester i mai 1964. Om bord på en luksusyachten "Happy Days" skrev han "Things We Said Today" til kjæresten Jane.

Kåseri

Skuespiller Marianne Meløy
Foto: Per Kristian Johansen / NRK

Marianne Meløy kåserer: "Livets Ord forkortes ikke til LO".

Folket rømmer fra utkant-Norge

Det forteller Lars Østby ved Statistisk Sentralbyrå, og hadde det ikke vært for innvandrere hadde tallene vært verre. Mens folketallet i landet økte med førtitusen i fjor var det nedgang i 232 utkantkommuner. Østby etterlyser sterkere innsats fra politikerne for å skaffe arbeidsplasser i utkantene. Reporter: Arild Opheim og Bjørn Vang.

Hva skal vi fylle etter 2020?

Einar Håndlykken
Foto: Thor Henry Bjor / NRK

KrF vil redde miljøet og skrote bensinbilene innen 2020. 13 år vil Kristelig folkeparti nå vil gi bilprodusentene på å utvikle mer miljøvennligere alternativer til oss, bilistene. For hva skal vi ta i bruk for å fylle bedre samvittighet på tanken? Hør daglig leder i miljøstiftelsen Zero, Einar Håndlykken. Reporter Thor Henry Bjor.

Penganes historie del 4:

Den fyrste pengeseddelen var ein fiasko

Dei fyrste norske papirpengane fekk ei sørgeleg kort levetid. Alt eitt år etter dei såg dagens lys i 1695, avskaffa kongen sedlane. For bergensaren som trykte pengane vart kongen si avgjerd katastrofal. Forretningsmannen Jørgen Thormøhlen fek idèen om å lage pengar for å skaffe seg kapital, men han fekk ikkje forteneste på investeringane sine før dei som sat med sedlane kravde å få pengane attende. Den geniale forretningsidèen som skulle redde Thormøhlen enda i staden med økonomisk ruin, og den ein gong så mektige kjøpmannen døydde som ein fattig mann.

- Biskop diskrimerer homofile med loven i hand

Oslo-biskop Ole Christian Kvarme
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

- Biskop Ole Christian Kvarme kan diskrimere homofile med loven i hand. Det seier advokat Anne-Marie Due, som er ekspert i norsk kyrkjerett. I følgje arbeidsmiljølova er det ulovleg å diskrimere homofile på grunn av seksuell legning. Men det er gjort eit unntak for Den Norske Kyrkja og andre trussamfunn. - Denne unntaksregelen slår fast at religiøse trussamfunn kan nekte homofile jobb som prestar eller pastorar. Denne unntaksregelen frå arbeidsmiljølova gjeld kun for religiøse trussamfunn. Resten av norsk arbeidsliv må følgje norsk lov, seier advokat Anne-Marie Duesund.

Hør: Norgesglasset 12.03.07

Norgesglasset NRK P1

 

Kulturstrøm