Norgesglasset 06.02.08

Innvandrere bor bedre - Trykkekunsten, - ein kulturrevolusjon - Dagen i dag 6. Februar - Boligbygging i by - Kåseri - Hva er Riksrett? - Doens historie del 3 - NGU feirer 150 år - Barn om det annet bud 

Foto: Illustrasjon: Per Kristian Johansen / NRK

Hør: Norgesglasset 06.02.08

Innvandrere bor bedre

De må fortsatt tåle mer råte og støy enn folk flest, likevel har boligstandarden bedret seg for innvandrere i Norge. Det viser den siste levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå blant innvandrere i Norge. Utvalget som er undersøkt har minst to års botid i Norge med bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina, Serbia-Montenegro, Tyrkia, Irak, Iran, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Somalia og Chile. Reporter Thor Henry Bjor har snakket forskerne Svein Blom og Kristin Henriksen i SSB.

Trykkekunsten, - ein kulturrevolusjon

Isaac Newton, Francis Bacon og Nicolaus Copernicus, alle er representantar for 1600-talet, ein av dei viktigaste periodane i den naturvitskaplege historia. Men kunne revolusjonen innan naturvitskapen funne stad om det ikkje hadde vore for arbeidet til ein tysk gullsmed 150 år tidlegare?

Og kva med opplysningstida og den franske revolusjonen? Hadde verda vår sett ut som den gjer i dag om ikkje denne gullsmeden hadde laga lause typar i bly?

Neppe. Det seier professor i idèhistorie ved Universitetet i Oslo, Trond Berg Eriksen. Han seier trykkekunsten skapte eit offentleg rom i Europa. Når folk fekk tilgang på billege bøker, utvikla dei ein kritisk distanse til det skrivne ord. Lesaren kunne sjølv sortere og skilje ut kva han trudde på og kva han tvilte på, makthavarane hadde ikkje lenger monopol på sanninga.

Reporter Gøril Grov Sørdal spør professor Trond Berg Eriksen kva konsekvensar trykkekunsten fekk.

Dagen i dag

6. Februar

Bryggen i Bergen

Bryggen i Bergen.

Foto: Sannum, Tore / Scanpix

Dagen i dag bran bryggen i Bergen for andre gang på 3 år. Brannene førte paradoksalt nok til av Bryggen ble vernet og vår kunnskap om norsk middelalder ble større. Tron Soot-Ryen tar oss med tilbake.

Boligbygging i by

Nye boligprosjekt i norske byar tek ikkje omsyn til at ein by skal representere mangfold. Det vert bygd for tett og dei nye leilighetskompleksa snyltar på omgjevnadane framfor å bidra til å skape liv i byen. Dette viser ei undersøking foretatt av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Norsk Form for Miljøverndepartementet og Husbanken.

Kåseri

Bjørn Johan Jacobsen kåserer: ”Holkeføre”

Hva er Riksrett?

I dag vart det kjent at dei tre høgesterettsdommarane som hadde ansvar for Fritz Moen-saka i 2003 kan bli stilt for riksrett. Siste det var riksrett er over 80 år sidan, og da var det ein statsminister som vart anklaga. Mange av oss har kanskje høyrt ordet riksrett - men veit vi egentleg kva det er?

Doens historie del 3

I sin tid kunne du bli utstøtt hvis du ikke lot avføring slenge rundt husveggene - Kun bøddelen og hjelperen hans kunne rydde i slikt ...

En dansk historiker forteller om en hollender som flyttet til Helsingør på 1500-tallet. Her ville han holde gården fin og rein etter skikk fra gamlelandet, og gav seg til å renske opp under privetet, altså doen.

Da gikk ryktet som en løpeild: At en medborger befattet seg med slikt kunne ikke tåles! Borgermesteren holdt avstemning og hollenderen ble utvist fra Helsingør. Han hadde degradert seg selv til rakker.

NGU feirer 150 år

I150 år har Norge blitt kartlagt av geologer som med hammer og meisel har undersøkt Norges grunn. De har funnet gull, kobber og malm, men også olje og radioaktivt nedfall. Norges geologiske Undersøkelse jubilerer, og Norgesglassets reporter Agnete Daae-Qvale Holmemo var med på bursdagsfeiringen tidligere i dag.

Barn om det annet bud

Vi skal ikke tulle med navnet hans, da kan Gud straffe oss. Slik tolker tredjeklassingene Monica Angel, Sebastian Emmanuel og Magnus Olav Ravnå det annet bud. Dessuten er det merkelig at Bibelen ikke forteller noe om dinosaurer, hevder de, det svekker troverdigheten. Rep: Bjørn Vang.

Norgesglasset NRK P1

Hør: Norgesglasset 06.02.08

Kulturstrøm

  • Putin vil kontrollere rappmusikk

    President Vladimir Putin meiner rapp er basert på «sex, dop og protestar» og vil kontrollere bruken av rappmusikk blant russarar. Han ytra ønskjet på eit møte med kulturelle leiarar i St. Petersburg denne veka. Eit forbod er ikkje aktuelt.

  • Nordmann Europas beste filmfotograf

    Martin Otterbeck blei laurdag kveld hedra som Europas beste filmfotograf under European Film Awards (EFA) i Sevilla i Spania. Fotoprisen fikk han for Erik Poppes film «Utøya 22. juli». Det er 31. gang at European Film Awards går av stabelen.