Norge er Kyoto-versting

Fire tyske hus bruker samme mengde strøm som ett norsk. Norge ligger elendig an i forhold til å imøtekomme Kyoto-avtalens krav til CO2-utslipp.

Forurensing fra biler
Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / AP

Hør: Norge Kyoto-versting

Tyskland og Sverige derimot, klarer å kutte kraftig. Hvar er det de gjør som ikke vi klarer?

Slipper ut mer

- Slik det ligger an nå, kommer ikke Norge til å nå målene i Kyoto-avtalen, sier Arild Hermstad, daglig leder i Fremtiden i våre hender.

I følge avtalen skal Norge i 2010 slippe ut en prosent mer CO2 enn det vi gjorde i 1990. Men allerede i fjor slapp vi ut over ti prosent mer - og det ser ikke ut til å gi seg med det, i følge Hermstad.

- Utvinningen av olje og transportsektoren står for den største delen av utvinningen, sier han.

Olje og transport

Nesten tretti prosent av utslippene våre kommer fra utvinningen av olje, og nesten tyve prosent fra transport. Totalt gjør økningene av utslipp oss til verstinger i europeisk sammenheng - mens land som Storbritannia og Tyskland har klart å kutte CO2-utslippene sine betydelig.

Tyskland sparer på strøm

- Sverige har satset stort på miljøvennlig transport, som biodiesel. I Tyskland har man klart å senke bruken av strøm i husstander betraktelig, blant annet ved å stille sterkere krav til bygging av hus. Og vi nordmenn flyr mange korte avstander, mens i mange europeiske land har man satset på langdistansetog. Her ligger land som Marokko langt foran oss, sier Arild Hermstad.

Norgesglasset NRK P1

Kulturstrøm