NRK Meny
Normal

Noen er "likere" enn andre

For å nevne noen stikkord, skal dette foredraget handle om Rimi-Hagen og Rema-Reitan, store byer i USA, ganglaget til fulle menn, orientering, Kjell Inge Røkke og Olav Thon, svartedauden og jappetida, Albert Einstein og ikke minst John Fredriksen på stylter og Sir Isac Newton.

Rikinger
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Hva har fysikk med økonomi å gjøre?

Dette foredraget handler om hvordan fysikk, eller kanskje rettere sagt, hvordan metoder og tankemåter inspirert av fysikk, kan henge sammen med økonomiske temaer. I den sammenheng er det fristende å nevne noen berømte personer fra fysikks og naturvitenskapens sfære som kanskje var mer eller mindre heldig i sin kontakt med fagfeltet økonomi. Vi skal se at finanskriser og aksjebobler ikke er noe nytt.

Sir Isac Newton

Eple
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Vi begynner med selveste Sir Isaac Newton, ja du kjenner kanskje Newton, en av naturvitenskapets største sønner. Newton levde på 1600- og 1700 tallet, og selv om selve fortellingen neppe er historisk korrekt, har han blitt udødliggjort sittende under et tre, nærmest ventende på eplet som skal treffe han i hodet, slik at han kan formulere lovmessigheten som vi kjenner som gravitasjonsloven.

Vel, på Newtons tid fantes det i London et selskap som het ”The South Sea Company” et selskap som ble opprettet på begynnelsen av 1700-tallet og som i utgangspunktet skulle basere sin virksomhet på en tildelt enerett fra den britiske regjeringen til å drive handle med de spansk-kontrollerte områdene i Sør-Amerika. Til gjengjeld skulle selskapet kjøpe britiske statsobligasjoner for atskillige millioner pund. Etter hvert viste det seg at disse handelsrettighetene var langt mindre lukrative enn hva selskapet og mange av dets investorer først hadde håpet. Da forholdet mellom Storbritannia og Spania etter hvert forverret seg, så ikke utsiktene for ”The South Sea Company” særlig lyse ut. Til tross for dette ble det argumentert for at selskapets handelsrettigheter var svært verdifulle og at det på lengre sikt ville være svært lønnsomt å investere. Det hele endte med en voldsom spekulasjon og fra januar 1720 til august samme år steg aksjekursen fra 128 til nærmere 1000 pund. Da kunne selv ikke selskapets eget oppkjøp av aksjer som ble lagt ut for salg holde aksjekursen oppe. Mange hadde kjøpt aksjer på kreditt og ble tvunget til å selge sine aksjer raskt med en gang aksjekursen begynte å peke nedover. Det hele var begynnelsen på en nedadgående spiral hvor de fleste etter hvert i panikk innså at de hadde tatt del i en ukritisk og overdreven spekulasjon. I løpet av en måneds tid hadde aksjekursen falt med nærmere 90 %, og de fleste investorer lå ruinert tilbake.

-Dette er et utdrag av fysikeren Henning Frydenlund Hansens foredrag holdt i P2-akademiet 23 Oktober 2008.

Hør hele foredraget: Noen er "likere" enn andre

Dette programmet kan også lastes ned som Podcast

P2s Radioforedrag utgis også i bokform, er du interessert kan du sende en e-post til P2-akademiet

Redaktør og produsent for P2-akademiet er Annette Hobson

Kulturstrøm