NRK Meny
Normal

Nerdrum kjemper videre om de samme skattebeløpene

Odd Nerdrum og hans advokater hadde med seg få overraskelser under første rettsdag i behandlingen av søksmålet mot Skatt Øst. Retten skal ta stilling til de samme spørsmålene som allerede er behandlet i to rettsinstanser.

Odd Nerdrum i retten

Tvistesaken hvor Odd Nerdrum har saksøkt Skatt Øst startet i Oslo tingrett mandag.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Advokat Pål Berg

Advokat Pål Berg.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX
Tolle Stabell

Assisterende regjeringsadvokat, Tolle Stabell.

Foto: Morten Holm / Scanpix

– Stort sett så er det de samme fakta som i de andre rettsinstansene, sier Nerdrums prosessfullmektige Pål Berg til NRK etter første dag i retten.

Nerdrum ankom tinghuset med sine to advokater, sine to sønner og sin kone. Han var tydelig oppgitt, og ønsket ikke å kommentere ikke saken overfor pressen.

Kjernespørsmålet i skattesaken er en restskatt på flere millioner som Nerdrum ble ilagt i 2010 og 2011.

Nerdrum har gjort opp alle skattekravene, men mener skattekravet var galt og har saksøkt skattemyndighetene.

– Vi mener at han er dobbeltbeskattet, og mener å kunne påvise at samme inntekt er tatt til beskatning flere ganger, sier Berg.

– Lite nytt

Berg håper at søksmålet vi føre til at Nerdrums ligning blir opphevet, og at skattemyndighetene blir nødt til å avregne skatt på nytt.

Søksmålet mot Skatt Øst går parallelt med straffesaken mot Nerdrum, hvor maleren er blitt dømt til fengsel i to år og ti måneder for grovt skattesvik.

Denne dommen er nå til ankebehandling i høyesterett.

Begge sakene dreier seg om skatteunndragelse av de samme beløpene.

Assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell, som fører saken for skattemyndighetene, opplever også at temaene som nå tas opp i skattesaken, i stor grad er de samme som er blitt behandlet tidligere.

– Av de bevisene som har betydning for beskatningen til Norge, så er det svært lite nytt. Kjernetemaene er de samme som er blitt behandlet tidligere, men kanskje færre, sier han.

Ny dokumentasjon

I forrige uke presenterte Dagbladet ny dokumentasjon som angivelig sår tvil om dommen fra Borgarting Lagmannsrett, hvor Nerdrum ble dømt til fengsel i to år og ti måneder for skatteunndragelse.

Regjeringsadvokaten avviser at dokumentene har betydning for skattesaken.

– Vi anfører at de nye dokumentene ikke spiller noen nevneverdig rolle for bedømmelsen av de skattemessige spørsmålene, sier Stabell.