Normal

Straffesaken mot Nerdrum til Høyesterett

Straffesaken mot Odd Nerdrum skal opp i Høyesterett. Anken fra Borgarting lagmannsrett er tatt til følge på punktet som gjelder saksbehandlingen.

Odd Nerdrum

Odd Nerdrum i retten

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Beslutningen fra Høyesterett

Kunstneren ble dømt til fengsel i to år og ti måneder for
skatteunndragelser i Borgarting lagmannsrett i juni. Dommen var gjort ti måneder lengre enn straffen fra Oslo tingrett.

Han ble dømt for å ha solgt malerier for 14 millioner kroner i utlandet i perioden 1998–2002 uten å ha ført inntektene opp på selvangivelsen.

Lagmannsretten reduserte beløpet med cirka 150.000 kroner og dømte ham for skatteunndragelse av 13.853.000 kroner.

Slåss mot Skatt Øst

Nå slåss han om de samme skattebeløpene i Oslo tingrett. Nerdrum mener han ble feilaktig etterlignet for årene 1998 til 2002.

– På grunn av transaksjoner mellom kunstgalleriet i USA og Nerdrum skulle han betalt langt mindre i skatt, sier Nerdrums prosessfullmektige Pål Berg.

Ifølge Nerdrum og hans advokater er det et sprik på flere millioner mellom den lønnen amerikanske myndigheter hevder han har mottatt, og det norske myndigheter mener han har fått.

Det var satt av tre dager i Oslo tingrett til sivilsaken, men ingen kjennelse har kommet foreløpig.

Det var under denne rettssaken at maleren og hans advokat la fram ny dokumentasjon som Dagbladet hadde skaffet til veie.

Odd Nerdum har hele tiden hevdet at han er uskyldig, og hans advokat, Pål Berg, hevder at påtalemyndigheten har gjort en dårlig jobb.

Forsvareren mener at retten stolte på påtalemyndighetens versjon, uten at den var tilstrekkelig dokumentert.

– Nerdrum har sagt at i denne saken så er det han som har vært nødt til å bevise sin uskyld, og ikke aktoratet som har måttet bevise hans skyld, sa Berg.

Nerdrum anket både lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffutmålingen fra rettsbehandlingen i tingretten og lagmannsretten.

Tillater anken

– Høyesteretts ankeutvalg tillater anken fremmet når det gjelder saksbehandlingen, opplyser utvalget.

Det har avslått høyesterettsbehandling av lovanvendelsen og straffutmålingen.

Pål Berg og Odd Nerdrum

Advokat Pål Berg og Odd Nerdrum under rettssaken i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Kulturstrøm

 • Paul Simons aller siste konsert

  Lørdag avslutter Paul Simon (76) et langt turneliv med siste konsert på sin Farewell Tour. Det skjer i Flushing Meadows Corona Park i Queens i New York, der han vokste opp. Der vil han garantert spille låta «Goodbye to Rosie, the Queen of Corona».

  Paul Simon på avskjedsturneen.
  Foto: Jimmy Jeong / AP
 • Ravatn testet filosofi og skrev bok

  I Agnes Ravatns nye bok, «Stoisk uro» ville forfatteren utforske den filosofiske regningen stoismen, som hadde sin storhetstid rundt år 0, og går ut på å akseptere sin skjebne. – For oss blir det med å bare godta alt veldig passivt. Men jeg fant noe hos stoikerne som resonnerte. De snakker om nærvær og det å være fullt og helt til stede som nøkkelen til det gode liv, sier Ravatn til NTB. Hun valgte å flytte fra Oslo til et småbruk for tre år siden for å skrive.

  Agnes Ravatn
  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Tema