NRK Meny
Normal

Nasjonalmuseet med nye direktører

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design presenterte sine seks nye avdelingsdirektører. Men direktøren for samtidskunst glimret med sitt fravær.

Nasjonalmuseets nye avdelingsdirektører

Fra venstre Nils Ohlsen, Per Odd Brekke, Nina Berre, Jean-Yves Gallardo, Widar Halén og Francoise Hanssen-Bauer.

Foto: Birger Kolsrud Jåsund / NRK

– Vi ser på stor optimisme på Nasjonalmuseets virksomhet og fremtid med denne sterke ledelsen på plass, sa museets styreleder, Svein Aaser, da den nye direktørstaben ble presentert for pressen torsdag.

Museet lyste ut hele sju avdelingsdirektørstillinger i høst, stillingen som avdelingsdirektør for Samtidskunstmuseet står fortsatt ubesatt. Nasjonalmuseets direktør, Audun Eckhoff, vil ivareta ansvaret for dette kunstfeltet inntil videre.

NRKs kunstkritiker, Mona Pahle Bjerke, mener at museumsledelsen ikke har vært offensive nok dersom de mener at de ikke har funnet en egnet kandidat.

– Dette museet har på en måte ligget så brakk, og vært det museet som har lidd mest under konfliktene. Jeg synes det er rart at det ikke er der man virkelig setter inn trøkket, sier NRKs kunstkritiker.

Faglig tyngde

Kunsthistoriker Nils Ohlsen får ansvar for eldre og moderne kunst, mens kunsthistoriker og i dag seniorkurator ved museet, Widar Halén blir direktør for kunsthåndverk og design. Avdelingsdirektør for arkitektur blir arkitekt Nina Berre som kommer fra stillingen som direktør for Norsk Form. Billedkunstner Per Odd Bakke får ansvar for det landsdekkende programmet.

– Jeg synes generelt sett at det ser ut som en veldig god ledergruppe med faglig tyngde, sier Mona Pahle Bjerke, og trekker fram Halén som et lyspunkt.

– Det er veldig godt å vite at dr. philos Halén, som har vært seniorkurator ved Kunstindustrimuseet nå skal forvalte designfeltet.

Økonomen Jean-Yves Gallardo er ansatt som kommunikasjonsdirektør, mens en ny administrerende direktør ikke kommer før sommeren.

Francoise Hanssen-Bauer er per i dag en del av museets ledergruppe, men går fra stillingen avdelingsleder for museumstjenester til ansvarlig for ny avdeling for samlingsforvaltning.

Stor interesse

83 søkere meldte sin interesse da Nasjonalmuseet utlyste stillingene tidligere i høst. Ifølge Eckhoff, var det søkermassen størst til de ledige stillingene som avdelingsdirektør innen administrasjon og kommunikasjon.

I tillegg søkte museet etter fire direktører som skulle få ansvar for de ulike kunstfaglige avdelingene, en siste direktør med ansvar for museets landsdekkende program.

Kulturstrøm

  • – Kulturpolitikken må styrke folk

    – Politikken bør fremme den demokratiske samtalen ved å styrke evne og vilje hos befolkningen til å finne og fortolke informasjon og forstå ytringer, slår en studie av kulturens rolle i Norge fast. Studien er gjort for Kulturdepartementet, og skal gi innspill til mulige endringer i kulturpolitikken.Det vises til flere trender som man venter kommer til å påvirke hvordan kulturen påvirker samfunnet i årene som kommer. Les hele rapporten her.

  • – Kulturutbytte, men ikke i penger

    Norges utbytte av programmet som har kostet Norge nærmere 167 millioner kroner de siste tre årene er vanskelig å måle i kroner og øre, men programmet er likevel verdifullt, skriver Kulturdepartementet. De har fått evaluert Norges deltakelse i EU-programmet «Kreativt Europa». Programmet gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum. Les hele rapporten her.