Når bildet brukes uten lov

NRKBeta prøvde å få kompensasjon fra valgkampanjen til USAs president, fordi de brukte bildet deres uten lov. Les hvordan det gikk.

Annonsen bruker en beskåret versjon av NRKbetas bilde.
Foto: Facebook Ad Library/NRKbeta

Kulturstrøm