Naboer vil ikke ha minnesmerke

De kaller det en «voldtekt av naturen» og en «retraumatisering av dem som var uskyldige vitner til tragedien 22. juli». Naboene til det planlagte nasjonale minnesmerket vil helst ikke ha det i sitt nabolag.

Naboene på Utøya vil ikke ha nasjonalt minnesmerke i sin bakhage.

Slik vil det planlagte minnesmerket over omkomne på Utøya se ut.

Ole Morten Jensen

Ole Morten Jensen er talsperson for Facebook-gruppen «Nei til vedtatte minnesmerke på Sørbråten i Hole».

Foto: NRK

– Det blir såpass iøynefallende at de som bor her vil se det hver eneste dag. Det er ingen ting som kan dekke det, sier Ole Morten Jensen, som er talsmann for Facebook-gruppen «Nei til vedtatte minnesmerke på Sørbråten i Hole».

Det skal bli en park der folk kan minnes, men naboene på Sørbråten i Hole vil helst glemme det som skjedde den 22. juli 2011. De vil ikke ha et nasjonalt minnesmerket i sitt nabolag.

I april 2013 ble det bestemt hvor det ene nasjonale minnestedet skulle ligge. I februar i år ble det offentliggjort at svenske Jonas Dahlberg får utforme de nasjonale minnestedene etter 22. juli.

Jeg er absolutt ikke for dette minnesmerket og synes det er synd å ødelegge den vakre naturen på Sørbråten! Ønsker heller ikke horder av turister og for ikke å snakke om at det kanskje også blir et sted for de som ønsker å hylle gærningen ABB.

Eirin Rørmark, gruppemedlem

Medlemmer av gruppen kaller minnesmerket en «voldtekt av naturen», en «turistattraksjon», et «grufullt minnesmerke» og en «statlig overkjøring som vil skape ulevelig forhold for beboerne». Og det er bare noe av de negative kommentarene som kastes etter plasseringen av svenske Jonas Dalbergs vinnerutkast til minnesmerke etter 22. juli på Facebook.

– Blir minnet på det hver dag

Gruppen har på under en uke fått 600 medlemmer. Deres formål er å kjempe mot det de kaller «det enorme naturinngrepet som staten har vedtatt», byggingen av 22. juli-minnestedet på Sørbråten, en odde på landsiden like nord for Utøya camping.

– Vi sliter litt med å akseptere at vi skal bli påminnet 22. juli hver eneste dag resten av livet. Vi motsetter oss ikke å ha minnested på Sørbråten, men i den pompøse tilstanden det er fremstilt blir det veldig voldsomt.

Det foreslåtte minnesmerke på Sørbråten nær Utøya er en brutal inngripen i naturen. Det er ikke på stedet for hendelsen, men derimot hos naboene. Ingen annen ville fått lov til å rasere strandsonen på denne måten. Dette vil bli et sted for turister, på grunn av sin beskaffenhet, og ikke et fredelig minnesmerke. Bygg et minnesmerke på Utøya for pårørende og et utkikksted for turister oppe ved E 16.

Elling Kristian Juvet, gruppemedlem / "Nei til vedtatte minnesmerke på Sørbråtan i Hole", Facebook

Medlemmene er sterkt uenige i både hvordan vinnerutkastet blir seende ut, og til plasseringen av minnesmerket for dem som ble drept i tragedien den 22. juli 2011.

Etter planene starter gravingen etter påske, for at minnesmerket skal stå ferdig til den 22. juli 2015.

– De fleste har vært positive

Svein Bjørkås

Direktør i KORO, Svein Bjørkås

Foto: MIC

Det er Statens fagorgan for kunst i offentlige rom (Koro) som har ansvaret for utformingen av minnested i Regjeringskvartalet og på Sørbråten ved Utøya.

– Vi skal ha et åpent møte om dette i Hole den 27. denne måneden, nettopp fordi vi skal høre på dem som har markert at de av ulike grunner har synspunkter som gjør at de har gått inn i denne aksjonen, sier direktør i KORO, Svein Bjørkås til NRK.

– De aller fleste har vært positiv til dette minnesmerket, sier han og legger til at det verken er forbudt eller urimelig å ha ulike synspunkter rundt det nasjonale minnesmerket.

– Har nærmiljøet vært tatt med i diskusjonen rundt beliggenhet og utseende på minnesmerket?

– Alle i nærmiljøet har og har hatt muligheten til å uttale seg om prosessen. Det vil være helt normale prosedyrer når det gjelder muligheter til å uttale seg i fortsettelsen. I tillegg har vi et åpent møte der vi vil ha kontakt og dialog med lokalbefolkningen, sier han.

– Full åpenhet rundt minnesmerket

– Mange av medlemmene i støttegruppa synes prosessen har gått for fort, har den det?

– Det er ulike synspunkter på dette. Bestillingen fra Regjeringen er at vi skal ha ferdig minnestedet i Holum til 22. juli 2015. Noen synes det går for lang tid, noen synes det går for fort. Beslutninger er tatt utenfor oss og dette har ikke tidligere vært vurdert som et problem, sier han og fortsetter:

– Det har vært full åpenhet rundt minnesmerket og stor mediedekning. Alle har hatt muligheter til å komme med innspill.

Tidligere kom det frem at familien til Utøya-offeret Sharidyn Svebakk Bøhn reagerer på at den avdøde datterens navn stadig dukker opp på nye minnesmerker. Nå vil de ha navnet hennes fjernet fra det planlagte nasjonale minnesmerket.


Da en anonym giver tilbød et minnesmerket til alle landets kommuner i 2012 takket Hole kommune nei av hensyn til de pårørende.

Kulturstrøm

  • Amanda Gormans omsetjar sluttar

    Den nederlandske forfattaren Marieke Lucas Rijneveld har trekt seg frå oppdraget med å omsette den amerikanske poeten Amanda Gorman. Det skjer etter at forlaget fekk kritikk for ikkje å bruke ein svart forfattar til oppdraget.

  • Tix får trolig synge i Rotterdam

    Eurovision satser på at alle deltagerne skal få være fysisk til stede, melder de i en pressemelding. – Vi fortsetter med planene våre om å arrangere en trygg Eurovision, med alle sangerne på scenen i Rotterdam, sier sjefsprodusent Martin Österdahl.

  • Journalister pågrepet i Tigray

    Etiopiske myndigheter har pågrepet fire journalister som var på oppdrag i Tigray-regionen, blant dem en BBC-korrespondent. Ifølge BBC ble deres journalist Girmay Gebru tatt til fange av etiopiske regjeringssoldater i Mekele mandag kveld.