NRK Meny
Normal

Mot bedre personvern på nett

Det kan bli enklere å klage om misbruk av personopplysninger på internett. En egen klagenemnd er nødvendig, mener Gisle Hannemyr i Personvernkommisjonen.

Internett

Personvernkommisjonmener personvernet trenger tørre vern i møtet med dagens teknologiske utvikling.

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Nå diskuterer Personvernkommisjonen muligheten for å opprette en egen nemnd som kan ta seg av slike saker. For selv om vi har et lovverk som regulerer både injurier og hvordan personopplysninger skal håndteres, finnes det et stort hull når det gjelder personvernet i møtet med dagens teknologiske utvikling. Det mener medlem av Personvernkommisjonen, universitetslektor Gisle Hannemyr.

Redaktørløst

- Problemet i dag er at deler av nettet er et redaktørløst rom, altså et sted hvor hvem som helt kan bli utgiver, uavhengig av erfaring og dømmekraft. De fleste forvalter denne muligheten godt, men det er noen som bruker dette til mobbing, til å krenke andres personvern og til andre former for ytringer som ikke er lov.

Dersom du føler deg krenket på nettet må du i dag henvende deg til personen som har lagt ut informasjonen og be om at den fjernes. Du kan også gå rettens vei og forlange at informasjonen fjernes, eller du kan be tjenesteleverandøren, altså de som leverer internettjenester, om at de fjerner informasjonen. Hannemyr mener dette er for vanskelig.

- Det som nå foreslås er at det opprettes en nemnd bestående av kvalifiserte jurister og erfarne pressefolk. De skal kunne ta i mot klager og ha mandat til å få stengt sider som krenker personvernet eller som på andre måter er ulovlig.

- Viktig for barn

Spesielt barn og unge er sårbare på Internett. Marianne Borgen i Redd Barna mener derfor kommisjonens forslag er spennende.

- Det er åpenbart at det i dag finnes et stort tomrom når det gjelder barns rett til privatliv og personvern. Mange barn opplever krenkende uttalelser, bilder og filmer av seg selv, og i dag er dette vanskelig å gjøre noe med.

Borgen tror også det er veldig viktig at det er et statlig organ som tar seg av slike spørsmål.

- Det er i det offentlige rom dette skjer. Derfor er det også et offentlig ansvar å rydde opp.

Normdannelse

Tanken er at nemndas beslutninger skal kunne gjøres tilgjengelig slik at publikum kan se hvilke regler nemnda mener bør gjelde på nettet. På denne måten tror Hannemyr at avgjørelsene kan påvirke folks holdninger til hva som er akseptert.

- Disse beslutningene kan bli tema for offentlig debatt, slik at den offentlige debatten er med å skape normene for det som aksepteres på nett, sier Gisle Hannemyr i Personvernkommisjonen.

Kommisjonens endelige rapport om utfordringer personvernet har i møte med dagens teknologiske utvikling, skal leveres i begynnelsen av desember i år.