Milliardforfall i norske kirker

Mer enn hver fjerde kirke har utilfredsstillende tilstand på ytterveggene og mer enn hver femte kirke har dårlig, eller mindre bra tilstand på tak og tårn.

Immanuels kirke i Halden

FORFALL: Flere norske kirker blir ikke vedlikeholdt godt nok. Dette bildet er fra Immanuels kirke i Halden.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Her ser du helt ut, rett gjennom taket, her skinner lyset helt inn og det er tydelig å se hvor medtatt treverket er, sier Jon Veflingstad, kirkeverge i Sarpsborg.

– Dramatisk

Vi er på befaring i Ingedal kirke, en fredet kirke fra 1250, som er en av landets kirker som forfaller fordi det ikke er nok penger til vedlikehold.

– Det er dramatisk hvis taket blir stående slik, det har en alvorlighetsgrad tre og det betyr at noe må gjøres straks, sier han.

Jon Veflingstad

STOR JOBB: Kirkeverge i Sarpsborg, Jon Veflingstad, forteller om store utfordringer med vedlikeholdet.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Siden 2006 har KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, gjennomført kirkekontroll hvert fjerde år. For fire år siden var status en helt annen enn i år. Da ble det tatt grep, noe som ga en bedring i byggenes tilstand.

Ifølge rapporten er det i år kuttet i pengestøtte og vedlikeholdet har flere steder stanset opp.

– Kontrollen viser at det fremdeles er langt igjen før den totale bygningsmassens tilstand er oppe på et tilfredsstillende nivå, landet sett under ett. Rapporten viser et bilde tilstanden ikke gradvis bedres, men i stedet skyves til betydelige etterslep innen vedlikehold, investering og rehabilitering, står det i rapporten.

Sarpsborg kommune har tolv kirker som skal vedlikeholdes og kirkeverge Veflingstad innrømmer at det ikke er mulig å henge med. For å holde gamle kirker ved like, er en enorm kostnad.

Ingedal kirke

VEGGFORFALL: Vegger, tårn og tak krever store kostnadsløft fra kommunene.

Foto: Jon Veflingstad

– Tar vi Ingedal kirke, som er en middelalderkirke, er det både dyrt og vanskelig å finne fagfolk som behersker gamle teknikker som er et krav ved gamle kirker. Det er umulig å få oppdrag som ikke er timebasert og da blir det fort dyrt, forklarer han.

– Svært bekymringsfullt

Ingedal kirke er ikke alene med å forfalle. KA beregnet i 2004 at kirkebyggene hadde et vedlikeholdsetterslep og oppgraderingsbehov på sju milliarder kroner. Noen år senere beregnet Multiconsult at kirkene hadde et vedlikeholdsetterslep på mellom 11 og 12 milliarder kroner.

– Det er en krevende sak å finne nok penger, fordi gudstjeneste og kirkeliv tar mesteparten av midlene. Derfor blir det ikke nok penger til vedlikehold, sier kirkevergen i Sarpsborg.

Oddbjørn Sørmoen

BEKYMRET: direktør i KA sin avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning, er bekymret for utviklingen.

Foto: NRK

Selv om det var en bedring for fire år siden, har kirkenes tak, tårn, yttervegger, grunn og fundamenter ikke blitt bedre siden forrige kontroll.

Oddbjørn Sørmoen, direktør i KA sin avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning, tror tallet på etterslepet er større nå, enn sist. Det vil si på over ti milliarder kroner.

– Det er bekymringsfullt at kirkevedlikeholdet står stille. Regjeringen har sagt at kulturbygg skal være på et normalt vedlikeholdsnivå innen 2020 og vi mener det offentlige må gjøre noe med fellesverdiene slik at kirkene kan leve videre som kulturbygg, sier han.

Lover nasjonalt løft

Sigmund Vister, kommunalsjef i Sarpsborg, er med på befaring i Ingedal kirke.

Han ser at det er behov for vedlikehold.

Sigmund Vister

BLANDER SEG IKKE: Kommunalsjef i Sarpsborg sier at de ikke blander seg inn i kirkens prioriteringer.

Foto: NRK

– Vi tar innspillene med oss og lytter til kirkene i budsjettprosessen, men det er opp til Kirkelig fellesråd å prioritere pengene. Vi blander oss ikke inn, sier han.

Han mener det kan være en mulighet å bruke penger som er satt av vi fond.

Kulturminister Thorhild Widvey sier at det i regjeringserklæringen kommer frem at den skal ha et nasjonalt løft på fredede og vernede kirker.

Når og hvordan må hun komme tilbake til, sier hun til NRK.

– Regjeringen mener det er viktig at kulturminner blir tatt vare på, men kommunene har ansvar for vedlikehold, sier hun.

Hun understreker også at kommunene kan benytte seg av rentekompensasjonsordningen, som blant annet kan brukes til investeringer og vedlikehold på kirker.

Thorild Widvey

LOVER TILTAK: Kulturminister Thorhild Widvey lover en opprustning.

Foto: NRK

Kulturstrøm

 • Fant svært langhus ved Halden

  Ved Gjellestad i Halden har man funnet et langhus på nær 60 meter med georadar. Langhuset er blant de største i Norden.

  I tillegg har forskerne fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) funnet en rekke andre bygninger og graver. De mener funnene tyder på at stedet har vært et maktsentrum i jernalder og vikingtid, skriver de i en pressemelding.

  Funnene er gjort i nærheten av der man fant Gjellestadskipet i 2018 (NTB).

 • Rockefeller-eier tapte millioner

  Konsertarrangører og utesteder er blant dem som merker at pandemien langt fra er over. Statlig støtte må på bordet, krever en av de store aktørene.

  Hans A. Lier er styreleder i Auditorium AS, som driver Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene i Oslo. Han forteller NTB om et omsetningstap på 4,5 millioner kroner i løpet av helga, til tross for at arrangøren fikk gjennomført et par nedskalerte show.

  – Kulturbransjen har vært nede for telling mer enn noen annen bransje. Vi har vært stengt i rundt ti måneder siden pandemien startet. Og vi har fått lov innimellom til å ha arrangementer med 20, 50, 100 og 200 tilskuere, med støttemidler i bunnen. Det har vi ingenting av nå, absolutt ingenting. Og det gjør krisen mye verre, sier han.

  (NTB)