NRK Meny
Normal

Miles & Kant

Det er en skanale at filosofien ikke kan hjelpe der hvor menneskehetens høyeste og viktigste interesser står på spill, skriver Kant.

- Den som vil ha tydelige svar på spørsmål om døden, friheten og Gud - blir som en sjømann, dømt til å seile i tåken hele livet - uten noensinne å finne land, men også uten å kunne avbryte seilasen. Etter å ha konstatert filosofiens utilstrekkelighet satte Kant seg til skrivebordet, dyppet fjærpennen og skrev! Resultatet ble tre-fire skjellsettende avhandlinger om fornuftens grenser, moralens regler og kunstens vesen. Litt uhøytidelig kan man si at Kants kjølige fornuftskritikk er en slags "filosofihistoriens Birth of the Cool".

Hør: Studio Sokrates om Miles Davis og Immanuel Kant

Den kopernikanske vending

Den polske munken Kopernikus var interessert i matematikk og stjernehimmelen. En dag fikk han det for seg at han ville se om planetenes baner kunne beregnes og beskrives mer nøyaktig dersom man antar at solen står i sentrum for universet vårt. Han så gjorde, og det viste seg at han hadde rett.

Revolusjonerte jazzen: Miles Davis

Dette kaller vi den kopernikanske vending: Hele vårt solsystem ble "ommøblert", med vidtrekkende konsekvenser for oss som snubler rundt på kloden: Vi er ikke universets sentrum, likevel.

Kants revolusjon

Filosofien var i krise, kan man si, på Kants tid. Man diskuterte om menneskets kunnskap stammet fra sansene - eller fra medfødte begreper. Om skolten vår er tom når vi blir født - eller om den er full av medfødt kunnskap som kan framkalles. Kants antakelse er like enkel som den er genial.

Revolusjonerte filosofien: Immanuel Kant, 1724-1804

- Fornuften har visse iboende strukturer som former våre sanseinntrykk. Prøv å forestille deg en bilulykke; - men tenk deg samtidig at den ikke finner sted på et eller annet klokkeslett. At den ikke inntraff på et bestemt sted i geografien, og at det ikke var noen grunner til ulykken, hverken uaktsomhet, promille eller annet.

Prøver vi å tenke vekk tid og rom og årsaker fra tingene vi erfarer -ser vi at vi ikke er i stand til å forstå: Denne bilulykken er umulig å forestille seg uten disse strukturene (tid, rom, årsak), som bevisstheten bidrar med.

Revolusjonerte filosofien

Denne antakelsen revolusjonerte filosofien fullstendig: Det er mennesket selv som strukturerer, former og "behandler" virkeligheten, ettersom disse strukturene i vår bevissthet er tilstede hos alle fornuftige erfaringsvesener. En ny subjektivitet har oppstått:

Charlie Parker og Miles Davis: Den største opplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv - med klærne på, fortalte Miles senere. Bopmusikken ga subjektiviteten et nytt innhold

- Du smiler kanskje -men da Miles Davis og Charlie Parker spilte sammen ga de et musikalsk uttrykk for en subjektivitet og individualitet som har sitt filosofihistoriske opphav i Köningsberg i syttenåttiårene....

Moralens metafysikk

Slik bevisstheten vår er slik innrettet at den strukturerer og former alle våre erfaringer i tid, rom og kausalitet - slik er også vår fornuft innrettet at der ligger en morallov nedfelt "der inne" i hodet vårt - en fornuftig begrunnet oppskrift på hvordan mennesket bør handle. Dette kaller Kant "det kategoriske imperativ", kort fortalt: Du skal handle slik at regelen for din handling kan være en handlingsregel for alle andre mennesker". Intet annet bidrag til moralfilosofien er mer omdiskutert og fortolket enn dette. Og om man kan si at Miles fant et musikalsk uttrykk for en subjektivitet som Kant konstruerte hundreogseksti år tidligere - så er det klinkende klart at Miles i k k e etterlevde noe kategorisk imperativ som medlem i menneskets moralske fellesskap. Mer om det i dagens utgave av Studio Sokrates.

Kilder

I denne utgaven (og følgende utgaver av Studio Sokrates) støtter vi oss til Eivind Storheims norske oversettelse av Kants "Grundlegung" - Morallov og frihet. (Gyldendals studiefakler, 1970)

Dessuten: Kritik der reinen Vernunft - og Ben-Ami Scharfstein: "The Philosophers", the lives & nature of their thought, Basil Blackwell, 1980. Wilh. Weischedel: 34 grossen Philosophen in Alltag und Denken. Nymphenburger, 1987. A. Stigen, Tenkningens historie GNF.

Linker - se nederst på denne siden

Kontakte oss: Studio Sokrates

Musikken

1:

THRIVING ON A RIFF

Kompon. : PARKER, "CHARLIE" CHARLES CHRISTOPHER

(USA) (1920-55)

Utøver : PARKER, CHARLIE - 'S BEBOPPERS (USA): PARKER, CHARLIE (ALTSAX) + DAVIS, MILES (TRP) + GILLESPIE, DIZZY (TRP) + THORNTON, ARGONNE(KLAVER) + RUSSELL, CURLY (BASS) + ROACH, MAX (TROMMER)

Genre : JAZZ BEBOP

Besetn. : SEKSTETT

Innspilt: 19451126 Utgitt: 19880000 Spor: 0105 Tid: 0257

Platetit: THE ORIGINAL BIRD

Merke-nr: SAVOY ZL 71854

Medium : LP

2:

GODCHILD

Kompon. : WALLINGTON, GEORGE (USA)

Utøver : DAVIS, MILES (USA) (TROMPET)

Genre : JAZZ

Besetn. : TROMPET + INSTR

Innspilt: 19490121 Utgitt: 1949 / 2001 Spor: 0007 Tid: 0308

Merknad : REMASTER

Platetit: BIRTH OF THE COOL

Merke-nr: CAPITOL JAZZ 7243 5 30117 2

Medium : CD Antall: 1 Epoke: 1940

Studio Sokrates fra 19.01.02. Musikken er redigert bort.