Menneskerettspris til NRK-journalister

NRK-journalistene Caroline Rugeldal og Janne Kjellberg tildeles Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister for dokumentarboken «Illegal. Papirløs i Norge».

Janne Kjellberg og Caroline Rugeldal

Fra venstre: Janne Kjellberg er journalist og jobber med kultur og samfunnsstoff i NRK P2. Caroline Rugeldal er utdannet sosiolog og jobber som vaktsjef i Dagsnytt 18, NRK. Begge har laget radiodokumentarer om papirløse for NRK.

Kjellberg og Rugeldal dokumenterer i «Illegal» hvordan papirløse lever i Norge. Juryen mener at forfatterne gir stemme til en marginalisert gruppe som risikerer mye ved å stå frem og fortelle sine egne historier.

Boken ble skrevet etter at Rugeldal og Kjellberg laget radiodokumentarene «Den hemmelige klinikken», «Hva skjedde med Saima» og «Rapport fra skyggelandet», som setter fokus på papirløse flyktninger.

Prisen deles ut hvert annet år til journalister som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge.

– «Illegal. Papirløs i Norge» er et viktig bidrag til økt åpenhet og debatt om konsekvensene av dagens politikk og praksis overfor asylsøkere med avslag, sier juryleder Ann-Magrit Austenå.

Ifølge juryen fyller boken en viktig journalistisk oppgave ved å holde det offentlige rom åpent for enkeltmenneskers historier, slik at det blir mulig å se og ta stilling til konsekvensene av den politikken som føres. I særlig grad er dette viktig etter lovendringene som gir utvidet adgang til å fengsle utlendinger uten gyldig opphold.

– Vi er utrolig stolte og glade, sier Kjellberg og Rugeldal, som ser prisen som en viktig anerkjennelse av arbeidet med å synliggjøre de mange tusen papirløse som lever i Norge.

Kulturstrøm

  • Regissør Franco Zeffirelli er død

    Den italienske filmregissøren og produsenten Franco Zeffirelli døde i sitt hjem lørdag, 96 år gammel. Zeffirelli hadde blant annet regi på filmen «Troll kan temmes» fra 1967, der Elizabeth Taylor og Richard Burton spilte hovedrollene.

    Franco Zeffirelli på den britiske ambassaden i Roma i 2004
    Foto: Paolo Cocco / AFP