Hopp til innhold

Utenriksdepartementet mener kunstner misbrukte UDs logo i Nord-Korea

UD hevder at Morten Traavik, kunstneren bak den kontroversielle 17.mai-forestillingen i Nord-Korea, har misbrukt Utenriksdepartementets navn og logo. Latterlig, mener kunstneren selv.

Morten Traavik

13. mai dro Traavik, 15 norske musikere, kunstnere og skuespillere og et TV-team fra NRK til det totalitære og lukkede landet Nord-Korea. Der skulle de avholde forestillingen Yes, we love this country. I etterkant har anklagene haglet mellom UD og Morten Traavik.

Foto: Marit Hverven / NRK

Kunstneren Morten Traavik oppførte stykket «Yes, We love this country» i Nord-Koreas hovedstad, Pyongyang 17. mai.

Flere medier, også internasjonalt, rapporterte at Traavik fikk støtte fra UD til prosjektet.

FrPs stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter tok saken helt inn i Stortingets spørretime, og spurte om det var riktig at offentlige midler ble brukt til å lage festspill i et diktatur som Nord-Korea.

Se klipp fra gårsdagens sending av Nasjonalgalleriet:

Promo for Nasjonalgalleriet, med Morten Traavik i Nord-Korea

Ja, han elsker dette landet

Nasjonalgalleriet fulgte Morten Traavik og de norske kunstnerne i Nord-Korea. Se programmet her.

- Misbrukte UDs logo

Da spørsmålet om Morten Traaviks 17-mai-forestilling «Yes, We Love This Country» ble tatt opp i Stortinget, svarte utenriksminister Jonas Gahr Støre at UD ikke hadde gitt direkte støtte til arrangementet.

Støre mente også at kunstneren hadde misbrukt Utenriksdepartementets logo i informasjonsmateriell og promotering av forestillingen.

- Utenriksdepartementet beklager dette misbruket, sa Gahr Støre i Stortingets spørretime.

Les mer: Dro til Nord-Korea for å feire 17. mai

reklamebrosjyre med UD-logo

Denne logoen reagerer UD på.

Foto: Morten Traavik

Skulle delta på propagandafestival

I 2010 fikk Traavik 63.800 kroner i støtte for forestillingen ”De sorte gribber”. Rockeoperaen skulle fremføres under April Spring Friendship Art Festival, i Nord-Koreas hovedstad, Pyongyang.

Festivalen skal vise hvor stor kjærlighet og respekt det nordkoreanske folket har for det de kaller sin store leder, den avdøde, totalitære diktatoren, Kim Il-sung.

- Utenriksdepartementet har sagt at jeg har endret premissene for forestillingen. Det har de rett i. Da jeg oppdaget at April Spring Friendship Art Festival rutinemessig utnyttes i landets statspropaganda, valgte jeg et annet tidspunkt for fremførelsen av ”Sorte Gribber”, sier Morten Traavik.

Det nye tidspunktet for forestilingen ble 17. mai 2012.

Endret innholdet

Men datoen for forestillingen var ikke det eneste som ble endret.

Underveis i prosessen ble også det kunstneriske innholdet forandret. Sanger fra ”Sorte gribber”, det opprinnelige verket, innledet og avsluttet arrangementet. Norske storheter som Grieg og A-ha ble også presentert for det nordkoreanske publikummet.

Siden UD støttet "Sorte Gribber", og sanger fra rockeoperaen åpnet festforestilllingen som fant sted 17. mai i Pyongyang, brukte Traavik UDs logo på all informasjonsmateriell. Det reagerte UD sterkt på.

- At UD beskylder meg for løgn og misbruk av UDs logo er helt absurd. Vi endret tidspunktet for forestillingen fra 2011 til 2012. At vi utvidet det kunstneriske innholdet i forestillingen kan jeg heller ikke se noe galt i.

Les Bård Larsens kommentar: - Morten Traaviks Nord-Korea-prosjekt er umoralsk og navlebeskuende

Ga klarsignal

I et skriftlig brev datert 4. juni, skriver Jonas Gahr Støre:

”Utenriksdepartementet eller det nevnte fagutvalget ble ikke orientert om denne utsettelsen.”

NRK.no har fått innsyn i korrespondansen mellom Traavik og fagutvalget Danse- og teatersentrum, sekretariatet for UDs reisestøtteordning. Her kommer det frem at Danse- og Teatersentrum gir klarsignal for å overføre støtten til 2012.

- Det er i orden å overføre støtten! For å få det utbetalt må du gå på www.stikk.no og anmode om midlene, skriver den faglige rådgiveren 7. oktober 2011.

I en e-post legger Morten Traavik også ved et dokument hvor det står at det kunstneriske programmet for forestillingen vil bli diskutert videre, i samspill med representantene fra Nord-Korea.

Tove Bratten, daglig leder i Danse- og teatersentrum, sier at de nå har mottatt Morten Traaviks rapport fra prosjektet.

- Den skal behandles i neste utvalgsmøte. Vi kan ikke forskuttere utfallet av denne behandlingen.

På Danse- og teatersentrums (UDs fagutvalg) nettsider står det:

Det forutsettes at søker gjør kjent at prosjektet er støttet med midler fra UD/DTS. Alt informasjonsmateriale i forbindelse med det støttede prosjektet SKAL merkes med både UD og Danse- og teatersentrum sin logo.

Morten Traavik i Nord-Korea

– Det jeg først og fremst ville finne ut var om det gikk an å ta med et nasjonalistisk fyrverkeri av norsk kultur inn i selveste ondskapens imperium, på selveste 17. mai, sier Morten Traavik om prosjektet 'Yes, we love this country'.

Foto: Ingerid Nordstrand / NRK

UD står på sitt

Utenriksdepartementet holder fast på at Morten Traavik har misbrukt UDs logo, da UDs navn og logo ble brukt til et annet prosjekt enn det Traavik fikk støtte til.

- Når søknad er innvilget, er det en forutsetning at formålet i søknaden ligger til grunn. Når formålet endres, har søker selv ansvar for å melde inn forskjellen. Det har ikke Traavik gjort, sier Svein Michelsen, kommunikasjonsrådgiver i UD.

Traavik ga beskjed om at tidspunktet ble endret, og at det kunstneriske innholdet ennå ikke var fastsatt. På hvilke andre måter kunne han ha meldt inn forandringene?

- Han burde sendt informasjon om de endelige forandringene. Slik vi har forstått det var det ikke rockeoperaen ”De sorte gribber” som ble fremført. Det var dette stykket han fikk støtte til, sier Michelsen.

– Er det ikke tilstrekkelig innenfor formålet at deler av ”sorte Gribber” åpnet og avsluttet forestillingen?

– Det er noe man må se nærmere på. Nå har fagutvalget mottatt Traaviks rapport og den vil bli behandlet.

Michelsen avviser at det er kontroversen rundt Traaviks forestilling som har ført til den sterke reaksjonen fra UD.

- Det er ikke nedfelt som norsk politikk at man ikke kan fremføre kulturelle arrangementer i Nord-Korea. Det i seg selv er ikke grunnlag for å nekte støtte.

- Feigt

Morten Traavik stiller seg svært kritisk til UDs behandling av saken.

- Denne saken kombinerer intellektuelt latskap, feighet og dobbeltmoral. Det er noe av det jeg forakter mest, både hos meg selv og andre.

- Istedenfor å ha ryggrad og stå for sine egne vedtak, så har UD satt i gang et helt byråkratisk apparat for å bortforklare støtten på lusne 63.800 kroner, omtrent like mye som det koster å fly Jonas Gahr Støre med følge tur-retur Brussel.

Traavik mener han har oppnådd mer enn det diplomatiet har gjort i Nord-Korea.

- Det som er saken, er at jeg er kommet lenger enn det UD har gjort. Med en kunsterisk tilnærming har vi på tre år kommet lengre i tillitsskapende tiltak enn hva norsk Korea-diplomati har klart i løpet av 60 år, sier Traavik.

- Det er synd at UD prøver å motarbeide et prosjekt som er så vellykket. Og det hadde det vært med eller uten UDs del av finansiering. Den utgjør uansett kun en liten del av prosjektets midler, sier kunstneren til NRK.no.

Morten Traavik har bedt om at UD må dementere påstandene om logomisbruk. Saken skal nå behandles av fagutvalget Danse- og teatersentrum.

Kulturstrøm

 • Yo-Yo Ma vant verdens største klassisk musikk-pris

  Cellisten Yo-Yo Ma vant Birgit Nilsson Prize, som med sine prispenger på én million dollar er verdens største innen klassisk musikk, melder NTB.

  Han er første instrumentalist som mottar prisen innstiftet av svenskenes berømte operasanger.

  Norske Amalie Stalheim skal spille under prisutdelingen når han kommer til Stockholm for å motta prisen.

  Yo-Yo Ma
  Foto: Andy Mettler / swiss-image.ch