Hopp til innhold

Mener norske banker diskriminerer basert på etnisitet

Antirasistisk organisasjon og NHH-professor mener banker ser på etnisiteten til kundene når de bestemmer om de skal gi lån eller ikke.

Daglig leder OMOD

Akhenaton de Leon mistenker at banker diskriminerer basert på etnisitet.

Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

«OMOD har blitt kontaktet av flere eiendomsmeglere som over tid har gitt uttrykk for at det finnes diskriminering/forskjellsbehandling når det gjelder hvordan finansielle institusjoner bevilger boliglån».

Slik starter brevet som Akhenaton de Leon, daglig leder i Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD), har sendt inn til regjeringen. Videre skriver han:

«Disse meglerne mener at bankene har sett et likhetstegn mellom dårlig sikkerhet/likviditet, og etnisitet/rase/landbakgrunn».

Til NRK forteller de Leon at han har pratet med kilder som har fått avslag på boliglånssøknader, men opplevd at bekjente med samme type utdannelse og økonomi ikke har fått avslag fra den samme banken.

– Så hvorfor fikk de ikke lån i første omgang? spør han retorisk.

Daglig leder OMOD

De Leon håper regjeringen forsker nærmere på bankene og deres boliglånspraksis.

Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

De Leon utdyper hva OMOD ønsker fra regjeringen:

– Vi er ute etter kunnskap. Vi er interessert i å vite om det forskjellsbehandles om man heter Ali eller Ola når man søker boliglån.

Derfor ønsker de Leon at regjeringen skal bidra til forskning på dette, slik at man får oversikt over hvordan situasjonen er i Norge.

– Gjennom forskning får vi kunnskap. Da slipper vi å diskutere dette basert på påstander.

NHH-professor sett det samme

Ola Honningdal Grytten er professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH) og sier at han også har sett at banker i Norge diskriminerer basert på etnisitet og religion.

Flere ganger har folk med religiøs- eller minoritetsbakgrunn henvendt seg til ham etter å ha fått avslag på søknad om lån.

– Gitt samme vilkår som andre, får man ikke like lett lån.

Grytten mener det er grunn til å tro at det ikke er uvanlig at banker forskjellsbehandler kunder på en måte som kan oppfattes som diskriminering.

– Det er vanskelig å si om det er bevisst eller ubevisst, men det foregår, sier Grytten.

Ola Honningdal Grytten

Ola Honningdal Grytten er professor i økonomisk historie ved NHH.

Foto: Trond Vestre / NRK

Han forklarer at det handler om at banker er redde for å tape penger.

– Så kan det være at de har opplevd mislighold blant enkeltpersoner eller enkeltgrupper. Da kan det være lett for banker å tenke at visse grupper har en tendens til å misligholde.

Dermed kan bankene innføre en restriktiv utlånspolitikk på bakgrunn av etnisitet, noe som skjærer alle over én kam:

– Da kan det bli vanskeligere for en rekke personer å ta opp lån fordi andre med samme etnisitet har misligholdt lån tidligere.

Grytten tror at bankene er bevisste på at de er restriktive ovenfor visse grupper i frykt for mislighold, men at de ikke er klar over at det kan være med på å diskriminere mot enkeltindivider.

Finans Norge støtter OMOD sitt forslag

I en e-post til NRK skriver Finans Norge at de ikke er kjent med at det foregår diskriminering av boliglånskunder og at bankenes kredittmodeller er bygget på objektive økonomiske kriterier.

De er bransjeorganisasjonen for norske banker.

Men de deler OMODs ønske om å forske nærmere på dette.

Den norske modellen er i stor grad bygget på at alle skal ha mulighet til å eie sin egen bolig som igjen forutsetter for de aller fleste tilgang på boliglån. Derfor er dette en svært viktig problemstilling, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

– For å gripe fatt i den og endre eventuelle uheldige utslag av praksis, må faktakunnskap på bordet. Det vil dessuten være nyttig for myndigheter i fremtidig lovarbeid, og særlig med tanke på fremtidig boliglånsregulering via boliglånsforskriften, fortsetter Staavi.

Informasjonssjef Tom Staavi i Finans Norge.

Informasjonssjef Tom Staavi støtter OMODs forslag om forskning på dette området.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Grytten støtter også OMODs forslag om at dette må forskes på. Han mener at bankene også tjener på dette og at de derfor må være villig til å samarbeide med forskere ved å gi innsyn.

Han sier han blir overrasket om forskningen viser at det ikke foregår diskriminering i norske banker.

– Det har vært forsket en del på diskriminering i arbeidslivet. Da har det kommet ganske tydelig frem at minoriteter diskrimineres mot i arbeidslivet. Jeg blir veldig overrasket om man forsker på bankutlån og ikke kommer frem til samme konklusjon.

Kan føre til reaksjoner

I et brev til OMOD har Arbeids- og inkluderingsdepartementet svart at de vil ta opp forslaget deres med Finansdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet.

Regionsjef Stian Nyhus i NITO

Statssekretær Stian Nyhus forteller at regjeringen jobber med en ny handlingsplan som kommer i 2023.

Foto: Steinar Nedkvitne / NRK

Til NRK sier statssekretær Stian Nyhus at det er bra at OMOD har tatt opp denne problemstillingen.

Vi jobber med en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering, og tar med oss innspillet om behov for mer kunnskap om bankenes boliglånspraksis inn i dette arbeidet.

Nyhus forklarer at banker er pålagt å drive god forretningsskikk. Dersom de rutinemessig eller over tid bryter god forretningsskikk, vil det kunne føre til reaksjoner.

Det er finansforetakets ansvar å følge disse reglene, og Finanstilsynet fører tilsyn med at reglene etterleves.

Hei!

Har du tanker om saken du har lest eller tips til andre ting jeg burde sjekke ut? Send meg gjerne en e-post! 

Kulturstrøm

  • Blir landets andre barnebibliotek

    Deichman Biblo Holmlia i Oslo åpner neste år og blir landets andre bibliotek der voksne ikke har adgang.

    Biblo-konseptet ble startet på Tøyen, og kom 2019 på Time for Kids' liste over de 50 beste stedene i verden for barn. Nå tas det ut i en ny bydel. Aldersgrensa på Deichman Biblio Holmlia blir mellom 10 og 13 år.