Normal

Medietilsynet slakter Radio Norge

Medietilsynet er ikke nådig med Radio Norge etter at kanalen har fjernet store deler av tilbudet. – Radio Norge vil nå få varsel om sanksjon, sier Marie Therese Lilleborge i Medietilsynet.

Medietilsynet i Fredrikstad

Medietilsynet varsler om sanksjoner etter at Radio Norge ifølge Almennkringkasterraporten har brutt kravene tilsynet har satt.

Foto: Tiril Johansen Gudevold / NRK

Medietilsynet konkluderer med at Radio Norge har kuttet grovt i tilbudet sitt, og mot slutten av året stått for «markante brudd på forpliktelsene».

«Radio Norge rapporterer om omfattende nedskjæringer i medarbeidere og programtilbud i mai 2013. Kanalen har avviklet de fleste konsesjonsbetingede
programmene og dermed ikke hatt egen produksjon av flerkultur, barn, unge, de nye eldre, samisk, natur og vitenskap, livssyn og forbrukerstoff fra og med juni
2013»,
heter det i rapporten.

– Vi har ikke tidligere sett slike brudd i den perioden Medietilsynet har hatt ansvar for allmennkringkastingstilsynet, påpeker Marie Therese Lilleborge i Medietilsynet.

Vil varsle sanksjoner

Nå varsler Lilleborge om at Radio Norge må betale for bruddene.

– Radio Norge vil nå få varsel om sanksjon og få mulighet til å uttale seg. Det er vanskelig å se for seg at vi her ikke ender opp med et gebyr som står i forhold til alvorligheten av bruddene, sier Lilleborge.

Bernhard Steen, som var administrerende direktør i Radio Norge fram til november 2013, mener at rapporten og varselet om sanksjoner fra Medietilsynet er «svært umusikalsk».

Han sier at kanalen sto foran et dramatisk valg i fjor, og at de måtte velge vekk å lage programmer de var forpliktet til å levere i tilknytning til konsesjonen sin. Samtidig sier han at de har tatt på seg kostbare forpliktelser med å være med på å bygge ut DAB-nettet.

– Store deler av fjoråret var det usikkert om kanalen ville komme til å overleve økonomisk. Vi fikk inn Discovery som ny eier, og de sa at de ville satse på betingelse av at de fikk økt lønnsomhet i kanalen. Vi gikk i møter med kulturdepartementet, som uttrykte forståelse for at vi ikke kom til å nå konsesjonskravene når det gjelder innhold. De var tydelige på at det langsiktige var viktigst, sier Steen.

Kulturdepartementet vil ikke kommentere

Departementet er klageinstans for eventuelle klager fra Radio Norge, og kan av prinsipielle grunner derfor ikke kommentere enkeltheter i medietilsynets rapport.

– Departementet hadde i løpet av fjoråret kontakt med Radio Norge, blant annet om fornyelse av kanalens FM-konsesjon fra 2014 til 2017/2019. I denne forbindelse videreformidlet departementet opplysninger fra Medietilsynet om at det ville bli brukt mindre ressurser på tilsyn med kanalens spesifikke konsesjonsforpliktelser på tampen av den daværende konsesjonsperiode, sier ekspedisjonssjef i KUD, Nina Økland og fortsetter:

– Departementet ga imidlertid ingen løfter knyttet til utfallet av tilsynet med kanalens konsesjonsforpliktelser, verken når det gjelder Medietilsynets tilsyn med konsesjonsforpliktelsene, eller en eventuell klage til departementet.

Kulturstrøm

 • Kinesisk sinne over svensk satire

  Et humorinnslag på SVT har opprørt den kinsesiske ambassaden. I en uttalelse på ambassadens nettsider kreves det at den svenske allmennkringkasteren ber om unnskyldning for innslaget som ble vist i satireprogrammet «Svenska Nyheter» fredag kveld, skriver SVT Nyheter. Innslaget beskrives som rasistisk og hetsende. Redaktør for SVTs underholdningsavdeling, Thomas Hall, sier de ikke føler at de har gjort noe galt. Den kinesiske ambassaden har foreløpig ikke gitt noen uttalelse til SVT Nyheter.

 • Unike opptak av John Lennon

  Et videoopptak viser John Lennon og George Harrison spille «How Do You Sleep» i Lennons Ascot Sound Studios i 1971. Videoopptakene deles i forbindelse med nyutgivelsen av John Lennons ikoniske album «Imagine» fra samme år, skriver The Rolling Stone.

 • Storslått kostymedrama på NRK TV

  Den britiske dramaserien «Vanity Fair» er basert på 1800-tallsklassikeren av William Makepeace Thackeray om den unge, smarte og ambisiøse Becky Sharpe. Hun vokser opp i den fattige delen av London, men vil ut av et liv i fattigdom og begynner å klatre opp den sosiale stigen sammen med sin beste venn, Amelia.

  Becky Sharp vokser opp i den fattige delen av London. Hun vil ut av et liv i fattigdom og begynner å klatre opp den sosiale stigen sammen med sin beste venn, Amelia.