Medietilsynet slakter Radio Norge

Medietilsynet er ikke nådig med Radio Norge etter at kanalen har fjernet store deler av tilbudet. – Radio Norge vil nå få varsel om sanksjon, sier Marie Therese Lilleborge i Medietilsynet.

Medietilsynet i Fredrikstad

Medietilsynet varsler om sanksjoner etter at Radio Norge ifølge Almennkringkasterraporten har brutt kravene tilsynet har satt.

Foto: Tiril Johansen Gudevold / NRK

Medietilsynet konkluderer med at Radio Norge har kuttet grovt i tilbudet sitt, og mot slutten av året stått for «markante brudd på forpliktelsene».

«Radio Norge rapporterer om omfattende nedskjæringer i medarbeidere og programtilbud i mai 2013. Kanalen har avviklet de fleste konsesjonsbetingede
programmene og dermed ikke hatt egen produksjon av flerkultur, barn, unge, de nye eldre, samisk, natur og vitenskap, livssyn og forbrukerstoff fra og med juni
2013»,
heter det i rapporten.

– Vi har ikke tidligere sett slike brudd i den perioden Medietilsynet har hatt ansvar for allmennkringkastingstilsynet, påpeker Marie Therese Lilleborge i Medietilsynet.

Vil varsle sanksjoner

Nå varsler Lilleborge om at Radio Norge må betale for bruddene.

– Radio Norge vil nå få varsel om sanksjon og få mulighet til å uttale seg. Det er vanskelig å se for seg at vi her ikke ender opp med et gebyr som står i forhold til alvorligheten av bruddene, sier Lilleborge.

Bernhard Steen, som var administrerende direktør i Radio Norge fram til november 2013, mener at rapporten og varselet om sanksjoner fra Medietilsynet er «svært umusikalsk».

Han sier at kanalen sto foran et dramatisk valg i fjor, og at de måtte velge vekk å lage programmer de var forpliktet til å levere i tilknytning til konsesjonen sin. Samtidig sier han at de har tatt på seg kostbare forpliktelser med å være med på å bygge ut DAB-nettet.

– Store deler av fjoråret var det usikkert om kanalen ville komme til å overleve økonomisk. Vi fikk inn Discovery som ny eier, og de sa at de ville satse på betingelse av at de fikk økt lønnsomhet i kanalen. Vi gikk i møter med kulturdepartementet, som uttrykte forståelse for at vi ikke kom til å nå konsesjonskravene når det gjelder innhold. De var tydelige på at det langsiktige var viktigst, sier Steen.

Kulturdepartementet vil ikke kommentere

Departementet er klageinstans for eventuelle klager fra Radio Norge, og kan av prinsipielle grunner derfor ikke kommentere enkeltheter i medietilsynets rapport.

– Departementet hadde i løpet av fjoråret kontakt med Radio Norge, blant annet om fornyelse av kanalens FM-konsesjon fra 2014 til 2017/2019. I denne forbindelse videreformidlet departementet opplysninger fra Medietilsynet om at det ville bli brukt mindre ressurser på tilsyn med kanalens spesifikke konsesjonsforpliktelser på tampen av den daværende konsesjonsperiode, sier ekspedisjonssjef i KUD, Nina Økland og fortsetter:

– Departementet ga imidlertid ingen løfter knyttet til utfallet av tilsynet med kanalens konsesjonsforpliktelser, verken når det gjelder Medietilsynets tilsyn med konsesjonsforpliktelsene, eller en eventuell klage til departementet.

Kulturstrøm

  • Spotify fjerner Neil Youngs musikk

    Spotify fjerner Neil Youngs musikk fra plattformen sin etter hans protest mot at strømmetjenesten sender en podkast han mener sprer propaganda mot vaksiner.

    I en kunngjøring onsdag sier Spotify at de beklager Neil Youngs beslutning, men at han er velkommen tilbake. (NTB)