NRK Meny

Mange brukte bibliotek på julaften

I Oslo benyttet 542 såkalte meråpent-brukere seg av biblioteker i hovedstaden på julaften, ifølge kulturetaten i kommunen. Meråpent innebærer at brukere kommer seg inn på biblioteket mellom klokken 7 og 23 hver eneste dag, selv om det ikke er ansatte til stede. Første juledag var 428 innom biblioteket, og andre juledag var antallet 815, skriver NTB.

Kulturstrøm

  • – Kulturpolitikken må styrke folk

    – Politikken bør fremme den demokratiske samtalen ved å styrke evne og vilje hos befolkningen til å finne og fortolke informasjon og forstå ytringer, slår en studie av kulturens rolle i Norge fast. Studien er gjort for Kulturdepartementet, og skal gi innspill til mulige endringer i kulturpolitikken.Det vises til flere trender som man venter kommer til å påvirke hvordan kulturen påvirker samfunnet i årene som kommer. Les hele rapporten her.

  • – Kulturutbytte, men ikke i penger

    Norges utbytte av programmet som har kostet Norge nærmere 167 millioner kroner de siste tre årene er vanskelig å måle i kroner og øre, men programmet er likevel verdifullt, skriver Kulturdepartementet. De har fått evaluert Norges deltakelse i EU-programmet «Kreativt Europa». Programmet gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum. Les hele rapporten her.