NRK Meny
Normal

Prislappen på det nye Nasjonalmuseet er klar

Det nye Nasjonalmuseet kommer til å koste 5,3 milliarder kroner.

– Dyrt, sier opposisjonen, men vil ikke stoppe bygget.

Forum Artis blir det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen

Regjeringen har vedtatt å bygge det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo.

Foto: Kleihaus/Schurwerk

Hadia Tajik

Hadia Tajik

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Det er en fantastisk begivenhet! Man har diskutert det nye nasjonalmuseet siden 70-tallet. Nybygget for Nasjonalmuseet har vært under planlegging i snart ti år. Det var en arkitektkonkurranse for rundt fire år siden, og nå er vi der at vi kan legge frem en proposisjon for Stortinget om at det nye nasjonalmuseet skal bli bygget, sier Hadia Tajik.

En kronglete vei

Det Regjeringen foreslår er å bygge nytt nasjonalmuseum på Vestbanetomta i Oslo til vel 5,3 milliarder kroner. Med et bruttoareal på 54.600 kvadratmeter blir
Nasjonalmuseet et av de største kulturbygg i Norge. Det skal stå ferdig senest i 2018.

Vegen frem har vært kronglete, men i dag kunne kulturministeren presentere de endelige planene og kostnadsrammene for det som blir Norges største kulturbygg. Nå er det opp til Stortinget å ta den endelige avgjørelsen.

– Proposisjonen legges frem for Stortinget innenfor fristen for å bli behandlet før sommeren. Jeg opplever at det har utviklet seg et bredt politisk flertall som ønsker seg et nasjonalmuseum på Vestbanen. Det er jeg glad for når man skal bygge et så stort bygg.

Opposisjonen er med

Forum Artis

Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten vant arkitektkonkurransen med «Forum Artis»

Foto: DiizGroup/Statsbygg

Opposisjonen vil neppe stoppe planene. Frp ønsker å bevare Nasjonalgalleriet, men innser at flertallet nå går for nytt museum på Vestbanen. Høyre vil trolig også gå inn for det nye museet, selv om prislappen på drøye 5,3 milliarder kroner kanskje er vel høy.

– Det er mange penger, men vi hadde heller ingen forventninger om at dette skulle bli noe billig bygg. Jeg tror ikke beløpet kommer til å stå i veien for at vi skal støtte prosjektet, sier Olemic Thommesen (H).

Utstillingsarealet i nybygget blir på over 13.000 kvadratmeter, om lag dobbelt så stort som det arealet Nasjonalmuseet i dag disponerer til utstillinger. Det vil ta rundt seks år å gjennomføre prosjektet fra det tidspunkt Statsbygg får i oppdrag å sette i gang arbeidet.

Når stortingsvedtaket er gjort, vil departementet komme tilbake med en detaljert framdriftsplan. Det legges opp til en raskere byggetid per kvadratmeter enn for eksempel Operabygget.

Regulering

Statsbygg har gjennomført et forprosjekt i tråd med praksis for store statlig investeringer. Samtidig har reguleringsprosessen gått sin gang i Oslo kommune. Reguleringsplanen for Vestbanetomta ble vedtatt i Oslo bystyre 30. januar i år.

– Fra vi får startsignalet vil det ta omtrent seks år å ferdigstille. Vi er i startgropen og vi er forberedt, sier administrerende direktør i Statsbygg, Øivind Christoffersen.

Det nye bygget skal kunne ta imot rundt 750.000 besøkende i året, opp fra rundt 500.000 i dag. Planen er at 10–15 prosent av de faste samlingene skal kunne vises til enhver tid, mot noen få prosent i dag. Samtidig skal det være rom til å vise aktuelle nasjonale og internasjonale utstillinger.

– Nasjonalmuseet skal være en nyskapende møteplass, der besøkende av alle slag skal oppleve og få kunnskap om de visuelle kunstartene. Nybygget på Vestbanen skal markere Nasjonalmuseet som en utstillings- og formidlingsarena på internasjonalt nivå, sier Tajik.

Forum Artis

Vinnerprosjektet Forum Artis er tegnet av arkitektene Kleihues+Schuwerk, med hovedkontor i Napoli og Berlin. Dette ble klart i november 2010 etter at Statsbygg hadde vurdert de tre høyest rangerte utkastene på juryens liste.

Museet vil inneholde arealer for administrasjon, verksted, magasin, utstillinger og vestibyler, samt museumsbutikk, kafe, bibliotek og foredrags- og kinosal. Nybygget vil samle under ett tak alle de enhetene som i dag inngår i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Dette store, statlige museet ble opprettet i 2003 ved sammenslåing av Arkitektmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillingene. Direktør siden 2009 har vært Audun Eckhoff.

Det har vært mange hinder på vegen, men nå ser ikke Eckhoff noe som kan utsette byggestarten.

Det vil nok ta noen måneder fra det er ferdig til vi kan flytte inn. Jeg regner med rundt et halvt år fra ferdigstillelse til vi er godt i gang med innflyttingen, sier han til NRK.

Det nye Nasjonalmuseet blir et enormt bygg som vil strekke seg over hele kvartalet der de to fredede Vestbane-bygningene står. Det mest spektakulære arkitektoniske grepet er den såkalte Alabasthallen som strekker seg i hele byggets lengde. Den er det sentrale blikkfanget, og vil ligge der opplyst som kronen på verket om kvelden.

Flere kulturnyheter