– Hent Knausgård heim!

– Ingen nolevande kunstnarar er verdige til å bu i æresbustaden Grotten, meiner Ole Paus. – Hent heim Knausgård, seier Unni Askeland.

Grotten

Statens æresbustad Grotten ligg i utkanten av Slottsparken.

Foto: NRK

Etter at komponist Arne Nordheim gjekk vekk tidleg i juni i år , står Statens æresbustad for kunstnarar, også kalla Grotten, ledig.

Ole Paus

Ole Paus ser ingen klare kandidatar til å bu i Grotten.

Foto: Berit Roald / SCANPIX / Scanpix
William Kristoffersen, Ole Ivars.

William Kristoffersen

Foto: Promo.
Nina Karin Monsen på talerstolen

Nina Karin Monsen

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX
– Det er ikkje lett å tenkje seg kva kunstnar som skulle få plass i Grotten no i dag. Det er ingen som peikar seg ut, synest Ole Paus.

Kven som bør verte neste kunstnar som får æra av å flytte inn i Grotten er det delte meiningar om i kultur-Noreg.

Vanskeleg val

Ole Paus ser i staden for seg at det kan bu fredsmeklarar i Statens æresbustad for kunstnar.

Heller ikkje William Kristoffersen, låtskrivar i Ole Ivars, synest at kunstnarar skal flytte inn i Grotten når huset vert ledig neste gong.

– Eg synest det er så veldig mange flinke kunstnarar i Noreg, innan alle dei ulike formene for kunst. Av den grunn synest eg det er veldig vanskeleg at nokon skal kunne vurdere kven som har fortent å bu der, seier Kristoffersen.

Filosof Nina Karin Monsen seier at ho ikkje har «nokon særleg sans for å ha ein slik æresbustad».

– Anerkjenning av kunstnaren

Skodespelar og sjef for Riksteateret Ellen Horn, meiner Grotten er eit gode for meir enn den eine personen som får lov til å bu der.

– Eg opplever det som ei anerkjenning av kunstnaren som ein viktig person i eit samfunn, seier Ellen Horn.

Det er ikkje kven som helst som har budd i dette ærverdige huset. Grotten vart reist av Henrik Wergeland i 1840. Sidan 1922 har huset vore Statens æresbustad for kunstnarar, og komponist Christian Sinding og forfattar Arnulf Øverland har budd i huset.

I 1982 flytta komponisten Arne Nordheim inn i Grotten, saman med kona Rannveig Getz .

Kunstnarane slepp å betale husleige, vedlikehaldet står Statsbygg for, medan slottsgartneren tek seg av hagen.

Enka må kanskje flytte

Ifølgje avtalen mellom Arne Nordheim og Statsbygg kan enka verte buande til Statsbygg har hjelpt til med å finne ein ny bustad til henne .

Skulle boretts-innehaveren falle fra, vil direktoratet være behjelpelig med å skaffe gjenlevende ektefelle annen bolig eller leilighet til vanlig markedsleie. Inntil slik bolig kan tilbys, har ektefellen rett til å bebo æresbolig på samme vilkår som tidligere.

Avtale mellom Arne Nordheim og datidens Statens bygge- og eiendomsdirektorat i 1982
Ellen Horn

Ellen Horn

Foto: Jon-Michael Josefsen / Scanpix

Anniken Huitfeldt

Anniken Huitfeldt

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX
Unni Askeland

Kunstnar Unni Askeland har eit forslag til kven som bør flytte inn.

Foto: NRK/Scanpix (Sara Johannesen)
Statsbygg har tidlegare uttalt at dei har god tid, og at dei vil gå i dialog med enka etter Arne Nordheim når det passar.

Kulturminister Anniken Huitfeldt opplyste i juni at ho ikkje vil uttale seg om saka før ho har snakka med enka, noko ho ikkje kjem til å gjere før til hausten.

Diskusjon ved førre byte

Musikar Arve Tellefsen følgde diskusjonen om Grotten førre gong bustaden vart ledig.

– Det var litt diskusjon då Arne Nordheim fekk æresbustaden, det var andre kandidatar, også andre sterke kandidatar. Men eg oppfatta det slik at Arne Nordheim var ein representant for heile det norske musikklivet, seier Arve Tellefsen.

Banjospelar Kari Svendsen liker tradisjonen med ein æresbustad.

– Det har fungert veldig fint med Nordheim og frue, eg trur dei har teke godt vare på bustaden, seier Kari Svendsen.

Ho trur at ein kunstnar med familie, vil ta betre vare på Grotten, enn ein statleg eller kommunal institusjon.

– Få Knausgård heim!

Biletkunstnar Unni Askeland synest det skal bu kunstnarar i huset.

– Det synest eg er ein veldig fin tradisjon, seier Unni Askeland.

– Men vert det ikkje vanskeleg å finne nokon som er verdig til å bu der?

– Det er ikkje vanskeleg i det heile teke. Det er berre å få Knausgård heim frå Malmø – han treng då ikkje vere i eksil der borte, slik suksess som han har hatt.

Arne Nordheim og Rannveig Getz i Grotten

Arne Nordheim og Rannveig Getz i Grotten.

Foto: Gjellesvik, Inge / SCANPIX

Bør staten ha ein kunstnarbustad? Kva meiner du?

Kulturstrøm

 • Vår på Karl Johan med KORK

  Hvordan kan musikerne i Kringkastingsorkestret spille med forsvarlig avstand og samtidig være et helt orkester? Man kan jo bruke hele Karl Johans gate som kontor.

  KORK inntar Karl Johans gate i Oslo og hyller våren og musikken med Vår på Karl Johan av Fritz Austin.
 • «Kampen om Narvik» i gang igjen

  Nordisk Film gjenopptar innspillingen av filmen «Kampen om Narvik». Tirsdag er innspillingen i gang igjen etter å ha vært satt på vent siden 13. mars. Alle interiøropptak som er lagt til Oslo og omegn skal spilles inn før sommeren. Filmen regisseres av Erik Skjoldbjærg (bildet).

  Filmregissør Erik Skjoldbjærg
  Foto: Berit Roald / NTB scanpix
 • Costa Rica tillater LHBT-ekteskap

  Costa Rica tillater likekjønnede ekteskap som første land i Mellom-Amerika. Rettskjennelsen trådte i kraft ved midnatt tirsdag. I forbindelse med det historiske vedtaket ble det sendt et TV-program om homofiles rettigheter, og de første bryllupene ble vist på nettet. – Costa Rica feirer i dag, uttaler organisasjonen ILGA, som jobber for å fremme rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle (LHBT).