NRK Meny
Normal

Kulturskolene budsjettapere

Norske kulturskoler får ikke være med på festen når kulturbudsjettet økes med 786 millioner.

Kulturskole
Foto: Keilen, Berit / Keilen, Berit

I 2008 har Norsk kulturskoleråd hatt en bevilgning på totalt 10,2 millioner kroner, mens de i 2009 må klare seg med 9,1 millioner kroner. Kulturskolerådet skal utvikle norske musikk- og kulturskoler.

- Ikke fem øre

- Vi har ikke fått fem øre til å gjøre jobben vi er satt til å gjøre, sier Oddvin Vatnestad, direktør i Norsk Musikkskoleråd.

Statsbudsjettet varsler heller ikke sterkere støtte til de enkelte kulturskolene. Kulturskolene finansieres kommunalt, og siden øremerkingen av kulturskolekroner ble fjernet under Bondevik-regjeringen, har mange skoler slitt med økonomien.

Dette til tross for at regjeringen har plassert kulturskolene helt sentralt i satsingen Strategiplan for kunst og kultur i opplæringen.

- Det er for lettvint å tro at kulturskolene skal få mer penger, selv om kommunene får bedrete rammevilkår. Vi taper i forhold til alt annet som er viktig i kommunen, sier Vatnestad.

Taket for skolepenger ble også fjernet, og det er nå store prisforskjeller.

Det står i dag ca. 30 000 barn i kø for å få begynne på musikk- og kulturskoler i Norge.