NRK Meny
Normal

Kulturminner råtner bort

Kulturhistoriske bygninger råtner fordi museene ikke har råd til å holde dem ved like. Nå ber museene staten om hjelp.

Video nsps_upload_2010_1_21_18_30_9_53.jpg

Antikvar Grete Holmboe ved Ryfylkemuseet i Rogaland plukker fra hverandre en råtten tømmerstokk på eldhuset som nå restaureres ved Vigatunet i Hjelmeland. Trykk på bildet for å se Dagsrevy-saken.

Vigatunet

Eldhuset ved Vigatunet er under restaurering, mens man mangler penger til å redde alle kulturminner.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Forfallet skyter fart i takt med klima-endringene, men regjeringen mener museene må ordne opp selv.

Vigatunet i Hjelmeland er med sine 1600-tallsbygninger og historiske frukthage er et dyrebart kulturminne i Rogaland. Men nå forfaller husene i raskt tempo, og eieren Ryfylkemuseet har ikke råd til å holde dem i stand, slik at publikum kan få glede av dem.

- Vi har penger til å restaurere denne ene bygningen her på Vigatunet. Men andre bygninger er i samme forfatning. Det er store, tunge tak. Vårt museum alene forvalter over 70 bygninger. Dette er en stor oppgave, sier Holmboe.

Kritisk flere steder

Ryfylkemuseet har bare to håndverkere til å ta seg av vedlikeholdet, men ønsker seg i alle fall to til. Fuktigere klima får reisverk til å råtne fortere, og situasjonen på Vigatunet er langt fra enestående.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Grete Holmboe og Roy Høibo

Grete Holmboe og Roy Høibo etterlyser hjelp fra staten.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Tilstanden er alvorlig og kritisk over hele landet, sier Roy Høibo. Han er direktør ved Ryfylkemuseet, og leder et nasjonalt nettverk for bygningsvern og handverkskompetanse på museene.

– Vi har et stort ansvar. Problemet er stort etterslep av oppgaver som museene ikke har penger til å utføre, sier Høibo.

Museene i Norge har ansvar for over 4000 kulturhistoriske bygninger, men får ingen øremerka midler til å holde dem ved like. Etter museumsreformen fra 2002 kan de heller ikke søke Riksantikvaren eller Norsk Kulturråd om støtte, slik private huseiere kan.

- Vi mener at staten må gå tungt inn. De verneverdige bygningene på museene har falt utenom de tiltakene som staten har, sier Høibo.

Har bedt om kartlegging

Byggnettverket har vært i møte med Kulturdepartementet, og bedt om en kartlegging av problemet, men så langt har ingenting skjedd.

Lubna Jaffery Fjell

Lubna Jaffery Fjell sier at Kulturdepartementet nå vurderer en kartlegging.

Foto: Kyrre Lien / Scanpix

- Det viktig at musene fokuserer på godt vedlikehold kontinuerlig, for å slippe etterslep, sier statssekretær Lubna Jaffery Fjell i Kulturdepartementet.

Hun viser til at museene har fått økte overføringer de siste årene, og sier forutsetningen har vært at dette også skal dekke vedlikehold.

Men Ryfylkemuseet klarer ikke å redde Vigatunet alene. Bare opprustingen av dette tunet alene utgjør nesten et helt årsbudsjett. Pengene rekker til å ruste opp eldhuset, mens står 69 andre historiske bygninger og forfaller rundt om i Ryfylke, sier Roy Høibo.

Kulturdepartementet vil nå i første omgang vurdere om det kan bli aktuelt å gjennomføre en kartlegging av problemet, slik Byggnettverket har bedt om.