Krokodille med fyll

Stork, krokodille, katt, mus og bavian er blant de dyrene man har funnet i perfekt mumifisert tilstand i Egypt.
En av krokodillene viste seg å være fylt med brukt papyrus og det var bra for oss:
Ellers hadde vi aldri blitt kjent med Theon

Krokodille (med fyll)
Foto: Wikipedia Commons

Hør: Studio Sokrates: Papyrus del 6 (Marty Paich) 22.05.2010

Fedre & sønner
Forholdet mellom foreldre og barn er en stadig flytende kilde til bekymringer, ergrelser og glede skriver Samson Eitrem Greske utvandrere til Egypt etter Aleksander den store lærte seg fort kunsten å balsamere. Selv om grekerne foraktet egypternes skikk med å tilbe dyr.

Inni en balsamert krokodille fant man et noe spesielt fyll: Hele dyret var stuffet med utskrevet papyrus, altså papyrus med tekst på begge sidene. Og i dette funnet dukker lille Theon opp.

«Lille Theon-mann»
Det skriver gutten som overskrift i brevet til faren som har reist til Aleksandria uten å ta med seg gutten sin. «Lille Theon-mann er flyvende sint og sender faren en hilsen på en eftertrykkelig måte» (Samson Eitrem, 1930, s 25) «Han gjør alle skrivefeil man kan forvente, og nogen til. Akkurat som i forskolen hos oss hvor våre lærerinner har nok å rette» (ibid)

«Ja det var pent gjort av dig det, far! Du tok mig altså ikke med til byen. Hvis du slett ikke vil ta mig med til Aleksandria heller, får du ikke noget brev fra mig, og jeg vil aldri skrive nogen hilsen til dig. Reiser du til Aleksandria på den visen, vil jeg aldri gi deg hånden mer, aldri si god dag til dig mere»

Voksne er teite
«Og så sa mamma til Archelaos (en slektning antakelig): Det er da en ergrelse med den gutten også! Få ham vekk! Ja det var pent gjort av deg det, far! Fine presanger har jeg fått av deg også, riktig fine ja – nogen sukkererter! De bare lurte mig da du reiste den 12te. Derfor må du sende bud etter mig, det vil jeg be dig om» (Eitrem ibid)

To tusen år
Selv om det har rent mye vann i havet siden «Theon-mann» skrev til faren sin ser vi at det er noe som ikke har forandret seg. Eitrem: «Brevet kunde like gjerne vært skrevet i dag, hvad innholdet angår». Det er noe som ikke har forandret seg, og dette «noe» kaller «vi filosofer» gjerne for menneskets grunnvilkår. (Conditio Humana, eller das «Das Umgreifende» hvis vi skal følge Karl Jaspers tenkning fra tidligere i vinter)
Nok om det:

Musikken:
To utenomordentlig vakre tolkninger av Broadwayschlägere presenterer Knut Borge for oss i dag. Arrangør er Marty Paich og her er titlene:

1: Medley: Younger than Springtime / The Surrey with a Fringe on Top
2: Medley: What am I here for? / Cotton Tail (Ellington)

Kulturstrøm