Kritisk til å flytte kulturmakt ut av Oslo

Kulturministeren vil at 30 prosent av Norsk Kulturråd skal flyttes ut av Oslo. – Dette vil svekke kultur-Norge, mener Bård Vegar Solhjell.

Bård Vegar Solhjell

KRITISK: SVs kulturpolitiske talsperson, Bård Vegar Solhjell, syntes det er dårlig idé å splitte opp Kulturrådet.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Når statsbudsjettet legges frem på torsdag foreslår regjeringen å bevilge drøyt 70 millioner kroner til det de kaller «kulturell og kreativ næring». Målet er flere arbeidsplasser, økt verdiskapning, større internasjonal satsing og en næring som er mindre avhengig av offentlige midler.

7 millioner av disse vil gå til å etablere et kontor for Norsk Kulturråd utenfor Oslo.

Det nye kontoret skal blant annet ha ansvar for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. En stor del av Kulturrådets virksomhet.

– Vi gjør det for å bedre kunstnernes økonomi. Dette vil virke og er et godt grep, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til NRK.

Bør ikke splittes opp

Kulturpolitisk talsperson i SV, Bård Vegar Solhjell, syntes dette er en dårlig idé.

– Jeg er kritisk til tanken om å splitte opp kulturrådet. Det vil heller føre til en svekkelse av kulturen enn det motsatte, sier han.

– Hvorfor vil det svekke kulturen?

– Fordi jeg ikke oppfatter at Kulturrådet fungerer dårlig slik det er i dag, det er en kritikk Høyre selv har bragt på banen. Kulturrådet er også et lite miljø som de ikke bør splitte opp. Vi trenger heller et sterkere samhold.

Daglig leder i Norske Billedkunstnere, Mari Aarre, er også skeptisk til at disse ressursene skal flyttes ut av Oslo.

– Jeg er redd for at vi mister kontakten med fagmiljøene. Stipendbehandlingen skjer i sekreteriatene i kunstnerorganisasjonene og de fleste kunstnerorganisasjonene ligger i Oslo, sier hun.

Hun ser heller ikke helt hvordan dette skal bidra til å styrke kvaliteten i arbeidet med Statens kunstnerstipend.

– Jeg har ingen klar forståelse for hvordan denne avstanden skal føre til at det faglige ivaretas bedre, sier Aarre.

Linda Helleland

VIL DESENTRALISERE: Kulturminister Linda Hofstad Helleland får kritikk for sitt forslag til desentralisering av Kulturrådet.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Sprer kulturmakt

Kulturministeren er ikke enig.

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet

POSITIV: Direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen, har troa på mer desentralisert kulturmakt.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Det har vært mye kritikk mot Kulturrådet for at det er for Oslo-sentrert. Med dette grepet skaper vi kulturmakt rundt i hele landet og et mer flerstemt kulturliv, svarer Helleland.

Hun får støtte fra direktør for Norsk Kulturråd, Kristin Danielsen, som er positiv til oppstarten av det nye kontoret.

– Dette skal være et nasjonalt kontor for hele landet. Dessuten det er viktig at Kulturrådet er til stede flere steder i landet, sier hun.

Det er foreløpig ikke bestemt hvor Kulturrådets nye kontor skal ligge.

Kulturstrøm