«Stjernekrig» om meteoritt

Knut Jørgen Røed Ødegaard får hard kritikk fra romforskningsmiljøet fordi han ikke gir dem tilgang til den såkalte Grefsenmeteoritten. – En internasjonal vitenskapelig skandale, sier professor. – De har mer enn nok stein. De kan forske på det de har, sier Ødegaard.

Anne Mette Sannes og Knut Jørgen Røed Ødegaard, montasje

Anne Mette Sannes og Knut Jørgen Røed Ødegaard reiser Norge rundt med showet sitt hvor de blant annet viser frem den berømte Grefsenmeteoritten, men de vil ikke la romforskningsmiljøet undersøke den.

Foto: NASA/ Studio Vest

Det brygger opp til en astronomisk storm i norsk romforskningsmiljø. Her kalles Knut Jørgen Røed Ødegaard en «karismatisk sirkusdirektør» og forskere river seg i håret fordi han ikke ville la dem forske på og registrere Grefsenmeteoritten - meteoritten som falt ned på Grefsen i Oslo i 2012.

Hans Erik Foss Amundsen

Hans Erik Foss Amundsen skulle hatt kloa i Grefsenmeteoritten.

Foto: Kjell Ove Sorvik/AMASE

I samarbeid med kulturhus over hele landet reiser Knut Jørgen Røed Ødegaard og hans kone Anne Mette Sannes rundt med showet «Ad Astra 2222».

Her presenterer de fenomener i verdensrommet ved, blant annet, å vise dem Grefsenmeteoritten, som falt ned på Grefsen i Oslo i 2012.

Romforskningsmiljøet hardt ut mot Ødegaard

Nå har romforskningsmiljøet sett seg lei på Knut Jørgen Røed Ødegaard og kona. Flere mener paret har gjort «ubotelig skade for norsk romforskning i sin omgang med Grefsenmeteoritten».

– Grefsenmeteoritten er den største som har falt ned i Norge på 100 år. Ingen forskere eller konservatorer har noensinne fått lov til å ta i den, den er forbeholdt Ødegaard og Sannes sitt «sirkus», sier NASA-forsker og astrobiolog, Hans Erik Foss Amundsen til NRK.no.

– En vitenskapelig skandale!

Hans Erik Foss Amundsen beskylder paret for å utelate meteoritten fra Norges Nasjonale Meteorittsamling og forskningsverden og dermed ødelegge for dem som skaper innhold i showet deres.

Pål Brekke

Pål Brekke skulle gjerne hatt kloa i Grefsenmeteoritten.

Foto: romsenter.no

– Forskningsmiljøet verden over var desperate etter å få undersøkt Grefsenmeteoritten da den falt ned. De første dagene er avgjørende, fordi det finnes ting i disse steinene som kun kan undersøkes der og da.

Det norske romforskningsmiljøet har aldri fått lov til å undersøke Grefsenmeteoritten. Hverken den gangen, eller nå.

– At meteoritter som faller ned, ikke blir undersøkt vitenskapelig, er en internasjonal vitenskapelig skandale. Norge blamerer seg internasjonalt.
Dette ble jeg ved konferansen METEOR 2013 konfrontert med av flere fremragende forskere innen faget, sier leder av norsk meteornettverk og professor i geologi ved Naturhistorisk museum, Elen Roaldset.

– Bryter internasjonal kutyme

Elen Roaldset

Elen Roaldset er leder i Norsk meteornettverk. Hun kaller det en vitenskapelig skandale at Grefsenmeteoritten ikke er registrert.

Foto: Naturhistorisk museum

Etter norsk lov kan finneren av en meteoritt beholde den. Ødegaard og kona betalte den anonyme finneren for Grefsenmeteoritten.

– Naturhistorisk museum har mer stein enn de kan drømme om, og vår stein kommer fra den samme meteorittskuren som den steinen de allerede har forsket på. Har du forsket på én, har du forsket på alle. Vi skjønner ikke hvorfor de vil ha akkurat vår stein, sier Knut Jørgen Røed Ødegaard og kona Anne Mette Sannes.

– Saken handler ikke om at vi trenger mere stein ved Naturhistorisk museum. Det er vitenskapelig kutyme at slike steiner registreres og skrives inn i den internasjonale katalogen over hva som faller ned på jorda. Alle meteoritter som faller ned klassifiseres og nummereres internasjonalt, sier leder av Norsk meteornettverk og professor i geologi ved Naturhistorisk museum, Elen Roaldset.

Hun legger til at dette er så langt de kjenner til den største biten av en meteoritt som har falt ned i hovedstaden. Det er beklagelig at hverken finner eller funnsted er nøyaktig kjent.

– Atr Ødegaard ikke vil spille på lag er beklagelig. Han kunne vært en ressurs for oss. Norge har i henhold til internasjonale konvensjoner, forpliktet seg til å forvalte slike funn på en skikkelig måte. Slik dette har pågått er det veldig uryddig.

Kritiserer NRK

I tillegg kritiserer miljøet nå også NRK, som lot Sannes og Ødegaard slippe til sist lørdag i beste sendetid. Hos «Lindmo» fortalte paret om showet sitt, som for tiden fyller kulturhus over hele Norge. Anne Mette Sannes sa blant annet:

– Mange har steiner på hylla hjemme, som de lenge har lurt på hva er. Vi kan kanskje fortelle dem hvilken type det er, og så håper vi selvsagt på å finne en meteoritt.

Dette fikk romforskningsmiljøet til å se rødt.

Anne Lindmo i godt selskap med et stort publikum, levende musikk og aktuelle gjester.

Knut Jørgen Røed Ødegaard og hans kone Anne Mette Sannes gjestet Lindmo sist lørdag.

– Hvilken vitenskapelig bakgrunn har Sannes & Ødegaard til å gjøre grundige analyser av meteoritter?, sier seniorrådgiver ved Norsk Romsenter, Pål Brekke til NRK.no.

– Dette blir vel omtrent som å oppfordre folk til å sende funn av et mulig farlig virus til Trond-Viggo Torgersen for analyse. Selv om jeg har relativt god kunnskap om astronomi og verdensrommet ville jeg aldri tatt på meg en slik ekspert-rolle. Meteoritter skal selvfølgelig undersøkes av ledende eksperter på Tøyen, sier han.

– Det finnes eksperter andre steder i landet enn på Tøyen, akkurat her skal de ikke bekymre seg så mye. Når det er behov for det får vi undersøkt steiner av eksperter, svarer Knut Jørgen Ødegaard og Anne Mette Sannes.

Bør kontakte Norges Nasjonale Meteorittsamling

– Finner folk en meteoritt så bør de kontakte Norges Nasjonale Meteorittsamling, som kan formidle biter av stein til forskere og som sørger for at det blir forsket på, sier Hans Erik Foss Amundsen.

Etter «Lindmo» på lørdag ble han kontaktet av forskere fra NASA og ESA.

– De reiv seg i håret og lurte på hvordan det kunne være mulig at folk skal levere stein til Ødegaard og ikke til forskere.

Prosjektleder i Lindmo, Aage A. Wolff svarer dette på kritikken fra romforskningsmiljøet:

– Vi inviterte Sannes og Ødegaard til vårt program fordi de er gode, underholdende formidlere som har stor suksess med sitt show som blander folkeopplysning og underholdning. Når det gjelder den spesifikke uttalelsen fra Sannes, kan vi ikke se at hverken hun eller Røed Ødegaard utgir seg for å være den offisielle faginstansen, eller at de omtaler planer om å foreta grundige analyser av disse eventuelle meteorittene. Som vi oppfatter det, har de kun et ønske om å drive folkeopplysning.

Meteoritter og elefanter

Amundsen understreker at han ikke kritiserer Ødegaard og Sannes sitt show.

– De gjør det ethvert privat selskap ville gjort for å tjene penger, og meteoritten er et trekkplaster på showet akkurat som en elefant hos Arnardo. Men det er ikke et privat selskaps oppgave å ta over rollen til Norges Nasjonale Meteorittsamling, eller drive privat business til forkleinelse for forskning og museum, sier han til NRK.no.

Kulturstrøm